Сграда тип "замък" с открит и закрит басейн отхапва 43 дка до парк "Витоша"

Строи се на 200 метра от парк “Витоша”, а по екооценка застрояване на до 500 метра не се допуска, алармира екоактивистът Тома Белев

снимка Любляна Папзова

Жилищна сграда, вероятно затворен комплекс, с открит и закрит басейн, с обща площ от 43 дка, ще се строи на 200 метра от природен парк "Витоша". Това стана ясно във вторник от проверка на Тома Белев, съветник от "Демократична България" в Столичния общински съвет. Пред Mediapool Белев уточни, че целият строеж попада в 500 метровата зона до парка, където по екологична оценка е забранено всякакво строителство. Екоактивистът призова ресорния министър Емил Димитров - Ревизоро да направи изрична проверка на казуса.

Жилищната сграда

Документите показват, че става въпрос за имот с площ 42999 кв. м.в с. Бистрица, район Панчарево. Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на Столична община Здравко Здравков на 24 февруари и е за жилищна сграда, закрит и открит басейн, обслужваща сграда с гаражи, подземен поливен резервоар, резервоар за питейни нужди, изгребна яма и вграден трафопост с разгъната застроена площ със сутерен - 6655,15 кв.м.,посочва още Белев. "От наличните данни става ясно, че сградата няма да е висока, вероятно 3-4 етажна, замъкоподобна", каза още Белев.

От справката в "Архитектура и градоустройство" се вижда, че инвеститор е Николай Найденов.

Проектът е надлежно подготвян. Решението за одобряване на ПУП е взето от Столичния общински съвет през 2016 г. по инициатива на собственика Николай Найденов. 

Любопитен детайл е, че в решението е посочено, че е "представеното становище на Регионалната инспекция по околна среда и водите за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от което е видно, че липсва необходимост от извършването на оценка на въздействието върху околната среда."

Проверка на Тома Белев в регистъра на процедурите по ОВОС е установила, че липсват данни за подобна процедура в землището на село Бистрица или от този инвеститор.

Пробойни

Тома Белев, който е и в управата на Асоциацията на парковете, смята, че на това място съгласно Общия устройствен план на София не може да има многоетажна жилищна сграда.

Съгласно проекта за общ устройствен план на София, имотът попада в "жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда. Съгласно приложение 1 на становището по екологична оценка на същия плана е записана мярка "Предвиденото разширение на устройствената зона в северната част на Бистрица да се ограничи, като се отстои най-малко на 500 метра от границите на Защитена зона Витоша за все още незастроените територии.", мотивира се той.

Поради факта, че целият имот, който се застроява попада в границите на полосата от 500 метра на границата на парка, считам, че той не подлежи на застрояване, смята още Белев.

Освен че настоя за проверка от екоминистъра, Белев е внесъл искане и за свикване на ресорната комисия по околна среда и земеделие в общината, на която да бъдат изслушани по казуса ресорния кмет и главния архитеткт.

Споделяне

Още по темата

Още от България