Сградата на Класическата гимназия в София е увредена умишлено

Сградата на Класическата гимназия в София е увредена умишлено

Ремонтираната сграда на Класическата гимназия в кв. "Модерно предградие" е била умишлено увредена след ремонта, а и.д. директорката Мариела Папазова се е проявила като лош стопанин. Това заявява Министерството на културата в отговор на пресконференцията на част от родителите и училищното настоятелство, които обявиха ремонта за некачествен, а сградата за опасна.

Министерството на културата съобщава за протокол от септември 2014 г., според който "... липсващи елементи, смачкани водосточни тръби, причинили течове в помещения до гимнастическия салон, разбити врати, зацапани с боя стени, счупени и увредени съоръжения и части от сградата, включително и в интериора" са резултат от съзнателно увреждане, настъпило след като директорката е приела сградата с акт 16. 

Заедно с азбеста твърденията за зле направения ремонт са сред аргументите на група учители и част от родителите, която спори, че Класическата гимназия трябва да остане в сградата на 13-о училище на Женския пазар, където беше преместена по време на ремонта. Такова е желанието и на и.д. директорката Мариела Папазова.

Министърът на културата Вежди Рашидов обаче  издаде заповед за поетапното връщане на ул. "Баба". Ако гимназията не използва сградата, която беше ремонтирана с 2.2 млн. лева по европейска програма, културното министерство ще трябва да върне парите.

Пореден оглед на ремонтираната гимназия е показал наличието на течове и паднали мазилки, които отново ще бъдат отстранени за сметка на фирмата-строител. Министерството на културата обаче смята, че те не са дефекти на ремонта, а следствие на лошото управление на празната от една година сграда, за което и.д. директорката Папазова "носи персонална вина".

В писмото до нея се казва, че "съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за държавна собственост, Вие, в качеството Ви на ръководител на юридическо лице на бюджетна издръжка и самостоятелно ведомство, сте длъжна да владеете, ползвате и поддържате, в това число да извършвате охрана, от името на държавата, за своя сметка и на своя отговорност, предоставения Ви имот".

"Това, че сградата е празна повече от година, не отменя отговорността Ви тя да бъде поддържана и опазвана, както се полага по закон. За повечето от дефектите в доклада Ви, Вие носите персонална вина, тъй като сте се проявили като лош стопанин и управител на този имот.

В заключение, Изпълнителят ще бъде уведомен за необходимостта от отстраняването на всички дефекти, изброени във Вашия доклад, които са резултат от некачествени ремонтни работи, влизащи в обхвата на договорените СМР. Не е задължение на Изпълнителя да извършва поправки и попълва липси на увредени и откраднати елементи от сградата, възникнали вследствие от недобросъвестно управление на имуществото, поверено Ви като ръководител на самостоятелно ведомство", се казва в писмото на културното министерство.

От публикуваното писмо не става ясно дали министър Рашидов ще търси отговорност за увреденото имущество от Папазова. Тя е "изпълняващ длъжността до конкурс", назначена през 2010 г. след излизането на титуляра по майчинство. Вече пет години такъв конкурс обаче не се провежда.

Споделяне
Още от България