Сградите трябва да са с технически паспорт до края на 2022 г.

Няма да има ново удължаване на крайния срок за паспортизация, заяви зам.-министърът на регионалното развитие Валентин Йовев

Сградите трябва да са с технически паспорт до края на 2022 г.

Декември 2022 година е крайният срок, в който сградите в страната трябва да имат изготвени технически паспорти. Удължаване на срока този път няма да има. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев пред БНР.

Ако след изтичането на крайния срок дадена сграда няма изготвен такъв паспорт, кметът на общината ще възложи изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата, каза Йовев.

По думите му това ще става по два начина. Единият е за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането, а другият е - с  доброволно споразумяване със собствениците на сградите.

До момента три пъти бе удължаван срокът и то по искане на кметове, защото редица общини не са направили паспорти на публичните сгради. Голяма част и от частните жилищни кооперации, строени преди 2005 г., също нямат паспорти. Първоначалният срок сградите да имат паспорти беше далечната 2012 г.

Техническият паспорт е абсолютно необходим за експлоатацията на всяка една сграда, каза още заместник-министърът на регионалното развитие. Този документ обобщава информацията за изграждането ѝ, за въвеждането ѝ в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики -елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други.

Той се изготвя, за да се установи устойчивостта на сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и ползване на строежите, както и съответствието на характеристиките им с изискванията на действащите нормативни актове и необходимите мерки за тяхното подобряване.

Според законодателните изисквания технически паспорт се съставя за новите строежи от 2007-ма година, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж.

Все още е нисък обаче процентът съставените технически паспорти на съществуващите жилищни сгради, изградени преди 2007-ма година.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще съдейства за набавяне на информация за сградите държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява, обясни инж. Йовев.

Той допълни, че почти няма неизвестна собственост на сгради или на самостоятелни обекти в тях, така че не очаква да има затруднения в тази посока.

За всички въпроси и уточнения по детайлите на процеса на паспортизация  на сградите МРРБ планира да направи разяснителна кампания, каза още Йовев.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?