Сградното строителство продължава да се свива

Бургаският регион остава лидер в строителството на жилищни комплекси

Сградното строителство продължава да се свива

Строителството на жилищни и административни сгради продължава да се свива. Това показват данните на Националната статистика (НСИ) за третото тримесечие на 2012 г. за издадени разрешения за строеж и започнати нови сгради.

Най-много нови сгради са започнати да се строят в Софийска област (129 сгради), Пловдив (114 сгради) и Варна (99 сгради). Област Бургас остава лидер в жилищното строителство с издадени разрешения за 198 сгради с 830 жилища. За сравнение в София техният брой е 110 с 230 апартамента.

Жилищата

През третото тримесечие на 2012 г. общините са издали разрешения за 1159 жилищни сгради с 2715 жилища в тях. Разгърнатата им застроена площ (РЗП) е 356 971 кв. м.

Спрямо предходното тримесечие броят на жилищните сгради намалява с 4.9%, жилищата в тях - с 2.9%, а застроената им площ - с 11.9%.

На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 13.2%, а площта им - с 18.6%. За сметка на това е увеличен броят на апартаментите в тях със 7%. Това означава, че строителите се ориентират към по-малки по-площ жилища.

Бургас е лидер по броя на издадени разрешения за строеж на жилищни сгради със 198, следван от Пловдив - 125, София - 110 и Софийска област - 104.

Най-много апартаменти предстои да бъдат построени в областите Бургас - 830, Пловдив - 298, Варна - 289, София - 230 и Благоевград – 145.

Реално през третото тримесечие на 2012 г. е започнало строителството на 660 жилищни сгради с 1378 жилища в тях и обща застроена площ - 200 062 кв. м. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 3.4% по- малко. Жилищата в тях също намаляват с 31.2%, както и общата им застроена площ - със 17.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е с 8.5% по-малко, а на жилищата в тях - с 18.4%.

Административни сгради

През третото тримесечие на 2012 г. са издадени разрешения за строеж на 46 административни сгради и офиси с разгърната застроена площ от 27 010 кв. м.

Спрямо предното тримесечие това е ръст от 12.2%, като разгънатата застроена площ се увеличава с 18.3%.

На годишна база броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 24.6%, но площта им нараства с 10.6%.

През третото тримесечие на 2012 г. е започнал строежът на 26 административни и офис сгради със 17 329 кв. м. разгъната площ. Спрямо предното тримесечие броят им се увеличава с 30%, а разгърната им застроена площ нараства двойно.

На годишна база обаче е отчетено намаление на започнатите административни сгради с 16.1%, а на площта им - с 26.6%.

Други сгради

През третото тримесечие на 2012 г. са издадени разрешения за строеж на 1257 други сгради с 595 565 кв. м РЗП. Тук се включват предназначените за производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна и селскостопанска дейности, както и болници и хотели.

Спрямо предходното тримесечие разрешителните за строеж на другите сгради намаляват с 2.4%, докато тяхната площ се увеличава с 14.5%.

На годишна база спадът е по-голям - 12.3% като брой на разрешителните, и 13.4% - като разгърната застроена площ.

През третото тримесечие е започнал строежът на 588 други сгради с 261 203 кв. м РЗП. Това е ръст с 1.6% като брой сгради, но застроената им площ намалява с 3.2% спрямо предното тримесечие. На годишна база спадът е с 21.5%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?