Шаламанов: Поръчките през агенции на НАТО излизат три пъти по-евтино

Военните поръчки, реализирана през агенциите на НАТО, са три пъти по-евтини, три пъти по-бързи и с гарантирана оперативна съвместимост, заяви военният министър Велизар Шаламанов.

В петък в София се проведе индустриален форум за развитието на отбранителния сектор.

Шаламанов отбеляза, че нито един проект в Националната програма "България в НАТО и в Европейската отбрана - 2020" няма да бъде реализиран без участието на българската индустрия и наука.

Освен големите модернизационни проекти, се залага 20 процента от инвестициите да бъдат за малки проекти, инициирани от командирите на бригади и бази, които усъвършенстват техни текущи способности или решават важни всекидневни проблеми.

Министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов цитира данни, според които през последните три години приходите от експорта на отбранителната индустрия са над 600 млн. лв. на година, което е ръст с повече от 30 процента в сравнение с 2008-2009 г., когато този приход беше 450 млн. лв. В индустрията са ангажирани повече от 15 000 работници и служители. 95 процента от производството е ориентирано към експорт.

Щонов посочи, че от проведените от началото на 2014 г. 41 търга на Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността и в подкрепа на мисии и операции, български фирми са заявили участие в 19 от тях.

До момента български фирми са изпълнявали инфраструктурни проекти по програмата на НАТО за инвестиции и по проекти на Агенцията за поддръжка и са участвали като подизпълнители по проекти в комуникационните и информационните технологии.

Министър Щонов изрази очакването рязко да се увеличи частта в развитието на българските фирми като подизпълнители на големите европейски фирми.

Споделяне

Още от България