Шефът на Държавната петролна компания ще бъде назначен с конкурс

Шефът на Държавната петролна компания ще бъде назначен с конкурс

Правителството прие правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на "Държавната петролна компания" (ДПК), съобщиха от правителствената пресслужба в сряда. Компанията се предвиждаше да заработи през декември 2020 г., но очевидно това няма да стане въпреки предвидените за дейността ѝ само за този месец 365 хил. лв., от които над 87 хил. лв. за персонал

Държавното предприятие, което бе създадено с цел прозрачност на пазара и сваляне на цените за потребителите, ще се управлява от тричленен борд, съставен от председател, изпълнителен директор и зам.-изпълнителен директор. Ръководството ще се назначава от министъра на икономиката по реда след провеждането на конкурс по условията на Закона за публичните предприятия.

Конкурсният избор на шефовете на държавните фирми трябваше да влезе в сила от края на октомври 2020 г., но бе отложен за края на февруари 2021 г.

В предлагания проект на правилник на ДПК се предвижда държавното предприятие да бъде структурирано в главно управление, включващо в себе си една главна дирекция - "Резерви и запаси от нефт и нефтопродукти", една дирекция "Административно, финансово, информационно и правно осигуряване", служител по сигурността на информацията и финансов контрольор. Към главната дирекция се предвиждат териториални звена - петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

Относно дейността по продажба на горива през държавни бензиностанции, с каквато цел бе анонсирано създаването на новата структура, не се посочва нищо в съобщението на Министерския съвет.

Според обявения в началото на октомври проект на правилника ДПК трябваше да заработи през декември 2020 г. с над 87 хил. лв. разходи за персонал близо 278 хил. лв. за материали, режийни, командировки в страната и външни услуги само за този месец

За 2021 г. е предвидено бюджетът да ѝ осигури 50 млн. лв., а в следващите два години – по 30 млн. лв. Парите са основно за поддръжка и ремонт на държавните петролни бази, за плащане за външно съхранение на запасите, за застраховките на нефта и за заплати на държавното предприятие, в което обаче тепърва ще се решава колко точно души ще работят.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?