Шефът на ДКЕВР не вижда заплаха за зимния сезон

Не виждам заплаха за зимния сезон. Това заяви председателят на ДКЕВР Анжела Тонева във вторник по повод задълженията на "Топлофикация София" към "Булгаргаз". Според Тонева дружеството "Топлофикация София" трябва да бъде по-активно при събиране на задълженията на потребителите.

По повод на публикуваната наскоро нова Наредба за топлоснабдяване Анжела Тонева заяви, че това е накарало комисията да спре разглеждането на общите условия на "Топлофикация София" и в момента се сравнява дали в текстовете няма противоречия. Според Тонева е добър заложеният в наредбата принцип на изравняване на месечните сметки за топлинна енергия, тъй като хората обикновено имат еднакви доходи всеки месец и е по-добре да няма резки скокове в сметките им за парно отопление.

До края на годината се очаква да бъдат приети общите условия както на "Топлофикация София", така и на електроразпределителните предприятия. Сред промените е записване на задължението електроразпределителните дружества да отчитат използваната енергия всеки месец в период не по-дълъг от 31 дни.

В момента юристите на ДКЕВР проучват как трябва да бъде избран оператор на енергийната борса, след като ЕСО е оттеглил заявлението си без мотиви. Законът за енергетиката не регламентира нищо друго, освен това, че лицензия за борсова търговия може да има само едно лице, коментира още Тонева. Ако има няколко кандидати, най-вероятно ще има конкурентен подбор, добави тя. Тонева съобщи, че вече има внесено заявление от кандидат за борсов оператор, но не пожела да назове името му.

От регулаторна гледна точка е допустимо електроразпределителното дружество ЕВН да предложи цена за достъп за всички производители на електрическа енергия, присъединени към разпределителната мрежа на дружеството, но трябва да се прецени дали такова предложение може да бъде прието и дали не противоречи на принципите в Закона за енергетиката за равнопоставеност на всички потребители, коментира Тонева.

ЕВН заяви преди дни намерението си да внесе в ДКЕВР заявление с искане за цена за достъп, изчислена на база договорена мощност, в размер 0,01650 лв./кВт за ден. Тонева каза, че заявление още не е постъпило в ДКЕВР и не може да коментира в детайли, но трябва да се проучи дали подобна цена може да има само на територията на ЕВН и дали разходите, които се включват в нея, не са включени вече в другите компоненти от цената на тока. Тази цена е съвсем различна от временната цена за достъп за енергията от ВЕИ, добави тя.

Тонева коментира, че на ВЕИ-производителите ще бъде компенсирана разликата между временната и постоянната цена за достъп, когато такава бъде определена. Не сме приключили още с това производство, защото разпределителните дружества не са дали достатъчно достоверни доказателства за разходите, които имат по повод на ВЕИ-производителите, каза председателят на ДКЕВР.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?