Шефът на ДНСК: 34-етажната сграда в "Лозенец" се строи по правилата

Събарянето на незаконната пристройка към джамията в София трябва да се реши с културното министерство, казва арх. Иван Несторов

Началникът на ДНСК арх. Иван Несторов

Арх. Иван Несторов оглави Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) в края на септември след отстраняването от поста на инж. Милка Гечева. Това стана след като вицепремиерът по икономическите въпроси Валери Симеонов обвини Гечева в покровителстване на незаконните строежи по Черноморието. През ноември имаше два инцидента в София с паднали части от строящи се обекти. Последва проверка за обезопасяването на строежите в цялата страна, резултатите от която трябва да станат ясни до месец. Чака се решението на последната съдебна инстанция за надстрояването на ниското тяло на хотел "Маринела" в София. За спорната 34-етажна сграда на ул. "Златен рог" в столицата арх. Несторов твърди, че се строи законно. Събарянето на незаконната пристройка към джамията обаче трябва да се реши заедно с Министерството на културата. Какви промени ще бъдат направени в Закона за устройство на територията четете в интервюто. 

Какво става с незаконните постройки по Черноморското крайбрежие? Това беше  официалният повод за смяната на инж. Милка Гечева от поста шеф на ДНСК.

Встъпих в длъжност на 28 септември 2017 г., малко след това взех участие в среща на сдружението на общините, която се проведе в Албена. По нареждане на регионалния министър Николай Нанков след срещата направих оглед в курорта Слънчев бряг заедно с главния архитект на община Несебър арх. Димов и негови колеги. Съставени бяха констативни протоколи и актове.

Към днешна дата 99% от незаконните постройки са премахнати. Единият процент са тези, които са разположени на плажната ивица. Това са три дискотеки на плажа, които са одобрени в схема, издадена от министъра на туризма Николина Ангелкова. Този документ е издаден през декември 2016 г. Трите дискотеки се намират върху територия, която е изключителна публична държавна собственост. Ако ще бъдат премахвани, това трябва да стане заедно с Министерството на туризма.

Тъй като голяма част от обществото е възмутено от безразборното разполагане на временни обекти, от шума, който вдигат, особено през нощта, стои въпросът дали ще останат. Това беше обсъдено с вицепремиера Симеонов и министър Нанков. Стигна се до извода, че са необходими промени в Закона за устройство на територията в чл. 56 и чл.57 а. Те са свързани с разполагане на преместваеми обекти за търговия  с общественото обслужване, включително и преместваеми увеселителни обекти.

В момента цялата дейност по закон (чл. 56, ал.2 от ЗУТ) е прехвърлена върху плещите на общинската администрация. Това означава, че с решение на Общинския съвет се определят зоните и територии, където трябва да има такива обекти. Предложението на ДНСК е да се обособят териториите и за тези, които са публична и частна държавна собственост, отговорността да се поеме изцяло от ДНСК. За териториите, които попадат в публична и частна общинска собственост, да отговарят общините, като прецизират реда за поставянето им в наредбите, с които се одобряват от съответните общински съвети.

Желанието на вицепремиера Симеонов и на министър Нанков е до началото на следващата година този проблем да бъде решен.

Министерството на туризма не желае ли тези три дискотеки да бъдат премахнати?

Не употребих думата не желае. Това, което казвам е, че тези три дискотеки съществуват на одобрената схема, която е подписана от министър Ангелкова.

Правилно ли разбирам, че сте на една и съща позиция с вицепремиера Валери Симеонов относно незаконните постройки на плажа.

Позицията не може да бъде различна, защото засяга публична държавна и публична общинска собственост. Когато става въпрос за временни обекти, които присъстват не само по Черноморското крайбрежие, но и в зимни курорти и в центровете на различни градове, държавата е тази, която трябва да въведе ред.

Означава ли това, че след като се направят тези промените в ЗУТ, трите дискотеки на плажа ще бъдат премахнати?

Това може да се дискутира след като промените минат през Народното събрание.

В последните дни имаше няколко инцидента с паднали елементи от строежи в София. Единият беше на бул. "Цариградско шосе", а другият на бул. "Цар Борис ІІІ". Какви мерки предприехте и какви санкции ще бъдат наложени на виновните лица?

Проверката на обекта на бул."Цариградско шосе", който се намира в района на магазин "Метро", приключи. Установихме, че е паднал  елемент от кофража, който е рикоширал и е ударил чакащата жена на спирката. Има съставени осем акта за административни нарушения за неизпълнение на задължения на различните участници в строителния процес в зависимост от тяхната отговорност. Санкциите варират от 1000 лв. до 5000 лв. По одобрения план за строителство е предвиден един кулокран, който да обслужва обекта по време на строителството. При проверката бе констатирано, че те са два. Стрелката на единия кран минава над бул. "Цариградско шосе".

Лично аз смятам, че най-голяма е отговорността на техническия ръководител и лицето, което упражнява надзора по време на строителството, т.нар. консултантска фирма. ДНСК разпореди да бъде направена преработка на цялата документация, която е свързана с обезопасяването на обекта и  с надзора, който трябва да се изпълнява по време на строителството. Определен е срок, в който цялата техническа документация трябва да  бъде преработена  и да отразява работата на двата кулокрана, диаметъра на стрелката, в който ще работи. Всички обекти в процес на изграждане трябва да бъдат оградени със строителна мрежа.

На "Цар Борис ІІІ" нещата стоят по същия начин. Направена е проверка и на базата на нея ще бъдат наказани всички длъжностни лица, които са пряко отговорни. Задължени са над пешеходния тротоар да изградят навес, за да обезопасят преминаването. Трябва да бъдат поставени и  строителни мрежи.

С цел предотвратяването на други подобни инциденти съм издал заповед до всички регионални служби на ДНСК  да бъдат извършени проверки на всички обекти, които са в процес на строителство или такива, на които не се извършва никаква строителна дейност. Там, където се установят пропуски строителството ще бъде спирано. Срокът за приключване на проверките е един месец, след който колегите следва да докладват за резултатите от проверките, включително и с приложен снимков материал.

Този проблем е свързан с т.нар. изоставени строежи. В ЗУТ няма изискване за завършване на обекта за определен период. След като ще правите промени в ЗУТ, не смятате ли да предприемете стъпка и в тази посока – да има срок за завършване на един обект.

Има основание, този въпрос е обсъден с министър Нанков. Контролът върху строителството беше разделен на две. За строежите от първа, втората и трета категория отговорността е на държавата, а за останалите на общините.

В същото време в чл. 3 от ЗУТ се казва, че министърът на регионалното развитие упражнява контрол по прилагането на закона и всички съпътстващи го наредби. Стигнахме до заключението, че държавният контрол трябва да бъде управляван ефективно от всички наши структури по места. По този начин искаме да засилим контрола и това ще се почувства от обществеността.

Причината за промяна в ЗУТ през 2012 г., според която общинските администрации  поемат част от контрола върху строителството бе, че по щат ДНСК има около 300 служители. Представете си как може да се упражнява ефективен контрол на територията на цялата държава с толкова хора, но ние сме длъжни да го правим.

Вижда се, че този контрол не е ефективен и държавата следва да влезе в ролята си. Там, където е необходимо, ще наказваме и колегите в общинската администрация, когато не си вършат работата.

Хотел "Маринела" е избран за основен по време на европредседателството. В същото време имаше спор свързан с незаконното надстрояване на ниското тяло на хотела. Дълго време тогавашният регионален министър не можеше да спре строежа. Докъде стигна решаването на този въпрос?

Проблемът идва от това, че тогавашният главен архитект на район "Лозенец" незаконосъобразно издава разрешение за строеж за надстройка на ниското тяло на хотел "Маринела".  Тогава инж. Милка Гечева е издала актове за спиране на строителството. Наказани са всички участници. Софийският административен съд (САС) е постановил, че разрешителното за строеж е незаконно, защото главният архитект на района го е квалифицирал като обект от пета категория, а той е от втора или трета категория. По тази причина главният архитект на София трябва да одобри техническия инвестиционен проект и исканото разрешение за строеж да бъде издадено от него. Към момента делото е във Върховния административен съд и се чака неговото решение.

Срещу хотел "Маринела" се вдига висока 34-етажна сграда, срещу която има недоволство от живеещите в квартала. Те смятат, че се строи незаконно. Какво показва проверката на ДНСК по случая?

Разрешението за строеж е издадено на 26 януари 2007 г. С промени в ЗУТ за всички обекти, които са били с издадени разрешения за строеж преди 2017 г. е дадена възможност техният срок да бъде удължен с 10 години. На база на това решение е записано, че разрешението за строеж е преодобрено и презаверено от сегашния главен архитект на Столична община и неговото действие се запазва до 21 януари 2020 г.

Всички хора, които живеят там, виждат с очите си, че в периода от 2007 до 2012 г. не се е правило нищо в този имот. Реално не е имало никакво строителство и недоумяват как се твърди, че е започнало през 2012, за да им го продължи сегашният главен архитект.

Започването на строежа е факт с издаването на протокол номер 2 и строителна линия за ниво на обекта. Тези обекти, на които сега обществото с основание реагира, се случват с разрешения за строеж издадени от тогавашния главен архитект на Столична община. Това са обекти, регламентирани в Общия устройствен план и цялата тази техническа документация е одобрявана и издавана от арх. Петър Диков.

Настоящият главен архитект го продължава на основание на намаляване на етажността и в момента тя е 34 етажа. Направен е компромис от страна на възложителя и е намалена етажността на базата на разговорите между арх. Здравков и инвеститора.

С две думи, вие какво ще отговорите на хората – че няма незаконно строителство?

На строежа е извършена проверка от регионален отдел за национален строителен контрол София и не са констатирани нарушения. Налице са одобрени и влезнали в сила подробен устройствен план, технически инвестиционен проект и влязло в сила разрешение за строеж.

Това обаче не означава, че ще стоим пасивни и ще гледаме как се изгражда сградата. Напротив, разпоредил съм да има постоянен контрол по време на строителството, който започна още преди две седмици.

Какво се случва с незаконната постройка към джамията, вдигната пред погледа и с мълчаливото съгласие на държавните институции?

Това е още един проблем, който се прехвърля на гърба на ДНСК. Не случайно в Закона за културното наследство е създаден инспекторат към Министерството на културата. В чл. 192 е записано, че при упражняване на контролната дейност от инспектората по чл. 15, ал. 2 инспекторите извършват проверки на място или по документи; прилагат принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон, както и за отстраняване на вредните последици от тях, като дават писмени предписания за предотвратяване или преустановяване на нарушенията по този закон, както и за отстраняване на вредните последици от тях в определен срок, включително да спират строителството.

Това означава, че не може само ДНСК да носи всички негативи.

В случая служителите на Министерството на културата са констатирали, че има извършено някакво строителство към джамията "Баня Баши“, която е исторически паметник на културата и не е само от национално значение, но и от международно, и поради тази причина те не са си изпълнили ангажимента по закон.

Министерството на културата сезира ДНСК през 2015 г. и инж. Милка Гечева издава заповед за спиране на строителството. Тя е обжалвана пред съда, ДНСК печели делото и издава акт за доброволно изпълнение. Проведена е процедура за избор на строителна фирма за премахване на обект кухня за разливане на храна и на санитарен възел, построени незаконно към джамията.

Междувременно в РДНСК-София е постъпило писмо от районния мюфтия, с което е заявено желание за доброволно премахване на незаконния строеж до 18 август 2017 г. Направени са две проверки на 22 август и на 25 октомври 2017 г. от страна на РДНСК. Установено е, че премахването на незаконната постройка продължава.

Видимо обаче не се вижда нищо да е премахнато.

Това е международен паметник на културата. ДНСК е принудена да сезира всички държавни органи за този проблем, включително и Министерството на културата за принудителното премахване на пристройката. Това не може да стане с багери и с машини, трябва да стане много внимателно, без да се засяга историческия паметник на културното наследство.

Предстои да сезираме представителите на държавата, от които ще търсим съдействие, включително и външно министерство, за да не се получи конфликт. Това възпира принудителното премахване.

Нещата не се забавят умишлено, а трябва да бъдем много внимателни, защото е свързано и с други взаимоотношения между две държави.

С други думи, чака се становище от Турция...

Не. Чакаме становище от нашите заинтересовани държавни институции. 

Не случайно започнах със Закона за културното наследство. Задълженията са на инспектората на Министерството на културата и трябва да обединим усилията си, тъй като към темата има публичен интерес и ще има отзвук от съвместните действия между Министерството на културата и регионалното министерство.

Зам.-министърът на регионалното развитие Валентин Йовев каза, че малките ВЕЦ са построени незаконно. Какво показва направената проверка и ще има ли някакви законодателни промени в тази област?

Проверката тепърва започва. Същинското строителство е реализирано на базата на одобрени инвестиционни проекти от общинските администрации  и законно издадени строителни книжа. Грешката е, че ние като държавен орган, свързан с въвеждането на тези обекти в експлоатация, не сме се намесили своевременно и те на се били спрени преди въвеждането им в експлоатация.

Възложителят е ясен, одобрената техническа документация е почти ясна. Аз не мога да издам разрешение за строеж без да имам документ, който  да регламентира собствеността на земята. Безспорно, след като е в коритото или в разливната част на реката, това е публична държавна собственост. В конкретния случай собственик е областният управител. За това аз не бих могъл да кажа, че са виновни служителите на ДНСК.

Въпросът е обсъден с регионалния министър господин Нанков. С негова заповед на 24 ноември се създаде междуведомствена работна група, на базата на която със заинтересованите страни – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, НСОРБ и МС въпросът да бъде обсъден и да се излезе с конкретно становище.

Междувременно сдружение "Балканка" сигнализира главния прокурор на Република България и Върховната административна прокуратура изиска от ДНСК да бъде извършена цялостна проверка по случая. Разпореждането на ВАП е от 28 ноември и ние трябва да излезем с конкретно становище до 26 януари 2018 г.  Това, което ни пита прокуратурата е, има ли наличие на незаконно строителство при създаваните руслови ВЕЦ съгласно чл. 225 ал. 2 от ЗУТ.

Освен това трябва да дадем отговор и дали има наличие на нарушение при издаване на разрешение за строеж при русловите ВЕЦ. Аз не случайно казах, че всички тези разрешения за строеж не са издавани от ДНСК, а от местните органи. Това са общинските администрации и поради тази причина трябва да прегледаме цялата документация на около 220 малки ВЕЦ-а. От тях само за три има отстъпено право на строеж, гласувано от Министерския съвет.

Освен това прокуратурата пита дали е налице при разрешаване на строителството нарушения по чл. 144 от ЗУТ и валидни ли са издадените вече разрешителни за строеж. В чл. 144 са регламентира необходимите документи за правото на строеж в тази територия.

За първи път от доста време ДНСК отнема лиценз на надзорна фирма – "Инекс консулт"...

Знам, че няма да е последен. Осемнадесет години съм бил служител на Столична община. Тогава бяха независими надзорни фирми. Станаха консултанти, които имат ангажимент по издадените строителни книжа и по контрола на строителството. По тази причина те са пряко ангажирани с целия строителен процес. Законодателят им е дал конкретни ангажименти. След одобряващия орган именно консултантските фирми трябва да носят най-голяма отговорност по издадените строителни книжа.

В закона изрично е записано, че те отговарят за обема, съдържанието и законосъобразността на издадените строителни книжа от общинската администрация.

Първото нарушение на "Инекс консулт" е от 2015 г. и е свързано с надзора на една жилищна сграда във Варна, а после и с двата хотела в Слънчев ден. За това са наложени административни наказания за 30 000 лв. Те са потвърдени от съда и на базата на влезли в сила наказателни постановления ДНСК има правото да отнемаме лиценза на фирмата.

За съжаление в момента виждаме плодовете на това безхаберие, поради което в продължение на повече от 10 години са издавани разрешения за строеж, които дразнят обществото. Няма ли го истинския контрол още при създаването на техническата документация, в която участват проектанти и общинската администрация, много е късно, когато се издаде разрешението за строеж ние да се вайкаме защо е тази етажност. ДНСК е в ролята на един последващ контрол.

Споделяне

Още по темата

Още от Интервюта