Шефът на митниците: Приходите в бюджета застрашени от икономическата криза

Шефът на митниците: Приходите в бюджета застрашени от икономическата криза

Приходната част на бюджета за 2009 г. е застрашена от неизпълнение заради икономическата криза, особено ако тя продължи повече от няколко месеца. Това прогнозира изпълнителният директор на агенция “Митници” Христо Кулишев в понеделник. Той представи резултатите от работата на митниците през миналата година.

Предупреждението на Кулишев съвпада с предпазливите прогнози на министъра на финансите Пламен Орешарски, който по време на приемането на бюджета за тази година изрази опасения, че бюджетните постъпления могат да са по-ниски от очакваните.

Според Христо Кулишев финансовата криза е започнала да дава отпечатък върху приходите, събирани от митниците, още миналата година. Намалели са постъпленията от ДДС при вноса, както и приходите от акцизи. Причината е спадът от два пъти в цените на горивата и металите на световните борси, което е довело до 200-250 млн. лв. по-малко събрани средства от ДДС. Тази година продължава да спада вносът, като допълнителен ефект оказва и газовата криза - предприятията са свили или дори преустановили производствата си, което се отразява върху вноса на суровини.

За миналата година митниците са събрали 8.3 млрд. лева приходи, сочи годишният отчет на ведомството. Това е с 311 млн. лв. над предвиденото и е от ДДС от внос, мита, акцизи и глоби, което е с 4.2% над годишния план. Приходите от глоби за 2008 г. са 6.6 млн. лв. Касовото изпълнение на приходите от акцизи е близо 4 млрд. лв. или с 6.7% над годишния план.

За следващата година очакванията за приходите в бюджета за следващата година са от мита да постъпят близо 220 млн. лв., от акцизи - около 4.2 млрд. лв. и от ДДС  5.3 млрд. лв, каза Христо Кулишев. В най-лошия случай, според него, приходите от ДДС може да спаднат до 1 млрд. лв. 

Текучество и липса на кадри

В момента в митниците работят 3705 души, от които 2644 са с висше образование. Текучеството във ведомството е много голямо и има 700 свободни позиции, обясни директор Христо Кулишев. Средната заплата е 649 лв. с допълнително материално стимулиране от 25% от заплатата. Заради нарушения в работата са уволнени 11 митничари.

От началото на 2009 г. интернет-потребителите могат да ползват информация за митническата дейност и администрация на новия сайт на митниците.

Споделяне

Още от Бизнес