Шефът на службата за зашита на природата отстранен заради морските строежи

Михаил Михайлов

Директорът на Националната служба за защита на природата към Министерството на околната среда и водите Михаил Михайлов се оттегля от поста часове, след като оставката му бе поискана от Реформаторския блок в четвъртък с мотива, че през ръководената от него служба минават всички разрешителни за строежи по морете.

Екоминистърът Ивелина Василева е разговаряла с Михайлов и той ще се оттегли от поста си, казаха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Според Реформаторите, неговото звено е отговорно и за забавянето на промените в устройствените планове на крайморските общини, което довело до незаконното застрояване на крайбрежието.

Михайлов, който е посочен от Комисията по досиетата като агент "Липа", работи в министерството от 1985 г. През 1998 г. оглавява отдела за защитените територии. През 2005 г. работи като държавен експерт към ведомството, а 2008 г. става временно шеф на Национална служба за защита на природата, а по-късно става титуляр на поста.

"Нашумелите казуси с къмпинг "Юг" в залива Корал и незаконния строеж в природен парк "Странджа" до Синеморец извадиха наяве серия от закононарушения и лоши практики, които са мултиплицирани по целия бряг – липса на кадастрални карти на дюните, липса на цифрова карта на защитените територии и незаконна "приватизация" на терени публична собственост, както и незаконно блокирани процедури за обявяване на нови защитени територии", заявиха в парламента от Реформаторски блок.

Според тях всички тези проблеми им дават основание за искане на оставката на Михаил Михайлов,

Също така реформаторите настояват установяването на наличието на дюни да се извършва от комисии от учени от Българската академия на науките и висшите училища, които включват геолози, геоморфолози, специалисти по почвознание, ботаници и други с цел избягване на повърхностното и конюнктурно решаване на проблема.

От групата на реформаторите искат още "час по-скоро да бъдат публикувани кадастралните карти на дюните, цифровата карта на защитените територии, както и да бъде завършена процедурата за обявяване на нова защитена територия в Корал и да бъдат публикувани всички заповеди за защитените зони по Директивата за местообитанията с ограничителни режими за опазване на дюните и вековните гори."

Те посочват, че трябва реално да бъде приложен чл. 6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, с който дюните са обявени за изключителна държавна собственост като част от крайбрежната ивица. "Министерството на околната среда и водите следва да направи цялостен анализ на всички сделки с частни лица, при които е правен опит да се преотстъпи собствеността върху дюни, вследствие на което да си върне реалното владение върху тези територии и да осигури възстановяването им в състоянието, което са имали преди извършването на строителни дейности", посочи Марта Георгиева.

Реформаторският блок подготвял сериозни промени във всички закони, засягащи българската природа и качеството на живот, които да защитят по най-добър начин българските природни богатства и да попречат на бъдещи опити за унищожаване на защитените от Конституцията и законите природни крайморски и планински територии.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?