Шефката на Варненския окръжен съд във взаимноизгоден бизнес с КТБ

Съдия Ванухи Аракелян

Председателят на Варненския окръжен съд Ванухи Аракелян е получила изключително изгоден кредит от Корпоративна търговска банка (КТБ), след като преди това назначена от нея комисия е избрала КТБ да обслужва ръководената от нея институция, съобщи "Капитал".

Отношенията на съдия Аракелян с банката на Цветан Василев повдигат ред въпроси от законов и етичен характер. Магистратът с над 20 години стаж в система е избрана за председател на Окръжния съд във Варна през 2004 година. Тя кара втория си последен мандат на тази позиция. Към този момент обслужващата банка на съда е "Уникредит Булбанк"

Проверката на "Капитал" установява, че през лятото на 2007 г. тя е взела 140 хил. лв. ипотечен кредит от "Уникредит Булбанк", която по това време обслужва съда. Годишната лихва е 6.5%. В края на същата година съдия Аракелян уведомява Висшия съдебен съвет (ВСС), че иска да смени обслужващата съда банка.

Тя коментира, че е обяснила на ВСС защо иска да смени банката. Причината е в "съществено влошаване на качеството на обслужване", като заедно с това го уведомява, че предприема процедура по избор на обслужваща банка. Още преди Аракелян да изпрати уведомлението до ВСС, назначената от нея комисия е класирала на първо място от седем банки нова обслужваща банка - КТБ.

Три месеца след смяната на обслужващата банка съдия Аракелян рефинансира кредита си в Булбанк с кредит от КТБ. Годишната лихва спада с 0.2 процентни пункта. Една година след това Аракелян взима нов кредит от КТБ – за 50 хил. евро, този път с лихва 8.5%, с който купува друг имот във Варна.

Условията по кредитите съвпадат с пазарните и няма нищо, което може да буди подозрения. В началото на тази година в имотния регистър е вписан договор за новация на кредита, който съдия Аракелян сключва с банката на Цветан Василев. Заемът е превалутиран в левове, а годишната лихва пада до 4.8%. Половин година по-късно целият заем е погасен предсрочно.

Служители на две големи банки, с които "Капитал" се съветва, коментират, че толкова ниска лихва за заем в левове, и то през 2013 г., не могат получат и клиенти, които ползват максимални преференции.

Това не е всичко - от договора за новация става ясно, че съдия Аракелян трябва да погаси главницата по кредита на 116 ежемесечни погасителни вноски, които са дължими от... 20 юли 2021 г. Не става дума за техническа грешка - същата година - 2021, е изписана и в молбата за прекратяване на ипотеката при предсрочното погасяване на кредита.

По данни на БНБ към септември 2012 г. отпуснатите от банката жилищни ипотечни кредити на граждани са на обща стойност 8.298 млн. лв., което прави пазарен дял от едва 0.09%. Т.е. КТБ не е банка, която работи обикновено с физически лица. Справката на централната банка показва, че огромната част от кредитите са в евро, като левовият портфейл на КТБ е едва 333 хил. лв. Самата банка нееднократно изтъква в отчети и проспекти, че счита кредитирането на физически лица в България за рисково и затова единствените кредитни продукти, специално насочени към индивидуални потребители, са заеми за корпоративни клиенти и за служители на самата банка.

На въпрос какви са условията, по които са отпуснати кредитите, съдия Аракелян не коментира договора за новация, но подчертава, че всеки кредит е договаряла съобразно "условията, посочени в Договор за обслужване на ВОС от КТБ АД" и съобразно решението на ВСС от 2005 г., с което са одобрени критериите при избор на банки за органите на съдебната власт.

Пред "Капитал" тя обяснява, че изборът на КТБ за обслужваща банка е станал на базата на критерии, които самият ВСС е наложил, като отбелязва, че сред тях е и изискването банката да предоставя "кредити/овърдрафт на магистрати и служители при преференциални условия", а освен това банката не начислявала комисиони, когато граждани внасяли такси по сметката на съда. Във въпросните правила този показател има изключително ниска тежест при определяне класирането на банките, които кандидатстват – 5%.

Съдия Аракелян е категорична, че няма каквато и да било връзка между избора на КТБ за обслужваща банка и факта, че е клиент на институцията, защото КТБ е станал такава "след провеждането на всички утвърдени от ВСС процедури", а условията, по които е получила кредитите, важат за всички съдии.

Магистратът допълва: "Това са същите онези публично оповестени условия, при които всички съдии и служители от ВОС са получили или биха получили кредит." От декларациите на съдиите във Варна виждаме, че никой друг не е ползвал услугите на КТБ. Нещо, което и съдия Аракелян констатира: "Извън обслужването на КТБ АД са значителна част от съдиите и служителите от ВОС, чиито лични сметки са в други банки."

Проверка на "Капитал" показа, че от общо 183 районни, окръжни, административни военни, специализирани, апелативни и върховни съдилища пет са избрали КТБ за обслужваща банка. Освен съда във Варна това са окръжният, районният и административният съд в Стара Загора, както и районният съд в Раднево, а най-много съдилища ползват услугите на "Уникредит" и ДСК.

Споделяне

Още от България