Шефове в "Напоителни системи" се разследват за нанесени щети

Шефове в "Напоителни системи" се разследват за нанесени щети

Ръководни длъжностни лица на държавното дружество "Напоителни системи" се разследват за причинени щети за над 800 хил. лв. от сключени юридически и консултантски договори в нарушение на закона за обществените поръчки, съобщиха от прокуратурата в петък.

Досъдебното производство е образувано от специализираното звено "Антикорупция“ в Софийскаат градска прокуратура. Това е станало по сигнал на изпълнителния директор на "Напоителни системи" Галина Панайотова. която е представила одит за дейността на дружеството, извършен от собственика му - Министерството на земеделието и храните. Данните в него са преценени като достатъчни за започване на разследването, което ще продължи два месеца.

Одитният доклад на агровидемството установява, че от януари 2014 г. до декември 2015 г. са сключвани договори за юридически услуги на обща стойност 790 352 лв. и за консултански услуги за 55 300 лв. без ДДС, които на практика са били напълно излишни.

При извършената проверка на сключените договори за правни услуги и правна защита, одитът е констатирал недостатъчна отчетност на извършената работа - към документите за извършено плащане по договорите за адвокатски услуги не е приложено искане/заявка с обосновка за необходимостта от извършване на разхода, както и по какъв начин е изчислена сумата по договора. Голяма част от възнагражденията многократно надвишават определените адвокатски хонорари в наредбата за "минималните размери на адвокатските възнаграждения". В същото време "Напоителни системи“ ЕАД разполага с четирима юристи.

В същия период са сключвани консултантски договори, без да има реален резултат от изпълнението им. Сред тях са такива за счетоводни услуги на стойност 16 800 лв., като едновременно с това в държавното дружество е имало 8 счетоводители и финансисти; договор за реклама с абсолютно непозната медия, наречена "Бизнес справочник Струма“ на стойност 48 000 лв. без да е проведена процедура по ЗОП; договор за предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси на стойност 19 500 лв. и др.

Установено е грубо нарушаване на Закона за обществените поръчки и на финансовата дисциплина.

Тези факти са обосновали извод за това, че ръководни длъжностни лица от "Напоителни системи“ ЕАД не са положи достатъчно грижи за ръководеното, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество и от това последвали значителни вреди за държавното предприятие.

В хода на разследването ще бъдат изискани всички относими документи, ще бъдат разпитвани свидетели и ще бъде изготвена съдебно икономическа експертиза.

Споделяне

Още от Бизнес