Шест общини получиха имоти за решаване на социални проблеми

Служебният кабинет даде безвъзмездно на шест общини държавни имоти за решаване на социални проблеми, съобщи правителствената информационна служба.

Община Драгоман получи пет едноетажни къщи със застроена площ от 50 кв. м всяка. Те се  намират в т. нар. „Младежко селище” в града. Сградите са с предоставено управление на областния управител на Софийска област. Намерението на местната власт е да настани в тях крайно нуждаещи се семейства.

Община Сливен получи два имота с обща площ от близо 5 дка в землището на село Злати войвода. С придобиването им тя ще има възможност със собствени средства да изгради нов балнеоложки и рехабилитационен център в балнеолечебния курорт „Сливенски минерални бани”.

На  Кюстендил ще бъде прехвърлен поземлен имот от почти 190 дка, който е застроен с шест сгради. Имотът се намира в местността „Лешовица” край село Жиленци. Общината има намерение да разкрие в него комплекс за социални услуги – център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, център за социална рехабилитация и интеграция за лица и социален учебно-професионален център.

Поради отпаднала необходимост от Министерството на образованието и науката е отнето правото на управление върху сградите на бившата професионална гимназия по строителство в Димитровград и на помощното училище „Стоян Заимов” в Чирпан, като правителството прехвърли собствеността върху тях на двете общини. С придобиването на имотите местната власт ще се погрижи за съхраняването им и за използването им за образователни, социални и културни нужди на хората от двата района.

Община Мадан получи собствеността върху втория етаж от 3-етажна сграда на ул. „Родопи” №28 в миньорския град. Общината е собственик на останалата част от сградата, която е в лошо състояние и опасна за преминаващите граждани. Придобиването на цялата собственост ще позволи на местната власт да предприеме мерки за разрушаването ѝ.

С друго решение правителството даде съгласието си ВиК- Видин, да продаде свой имот в землището на село Гомотарци. Теренът от 1208 кв. м ще бъде предложен на търг по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала при цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Постъпилите средства ще се използват от ВиК-оператора за извършване на инвестиции във водоснабдителната система.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?