Шестима кандидати да управляват 353 млн. лв. за градско развитие

Шестима кандидати да управляват 353 млн. лв. за градско развитие

Шест са получените заявления за управлението на 353,3 млн. лв. за градско развитие, съобщиха от Фонда на фондовете във вторник, когато са били отворени кандидатурите за мениджъри на трите фонда за градско развитие с пари от Оперативната програма "Регионално развитие" 2014-2020.

Кандидатите искат да управляват фонда за София в размер на 87.4 млн. лв., фонда за Северна България с ресурс от 130.4 млн. лв. и този за Южна България със 135.5 млн. лв.

Офертите са на ДЗЗД обединение на "Сибанк”, ОББ, Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, "Българска консултантска организация”, "Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД (ФУГР) и Регионален фонд за градско развитие с участието на "Сосиете Женерал Експресбанк”, "Сожелиз България”  и "Елана Холдинг” АД

След отварянето на заявленията, ще бъде направен първоначален подбор и проверка на кандидатите за съответствие със заложените в процедурата критерии. Следващата фаза е да се обяви кои кандидати са допуснати да продължат и да получат покана за предоставяне на първоначални оферти, посочват от Фонда на фондовете..

Едно от изискванията, на които ще трябва да отговорят избраните фонд мениджъри, е да осигурят частен ресурс от минимум 30%, в допълнение към публичния. Фондът на фондовете ще предоставя и кредитни гаранции, частично покриващи риска по съфинансирането. За да могат да се възползват от предоставените гаранции, финансовите посредници ще трябва да осигурят не по-малко от 40% от общия размер на финансирането за всеки инвестиционен проект.

Фондът за градско развитие е най-големият ресурс в момента, управляван от Фонда на фондовете. Общият бюджет от 353.3 млн. лв. е насочен към 39 града за проекти за подобряване на градската среда и за енергийна ефективност. За проекти, свързани с обекти на културното наследство от национално и световно значение, могат да кандидатстват всички населени места в България.

Предоставените средства ще са кредити с гратисен период до 36 месеца в зависимост от сектора на инвестицията и с максимален срок за погасяване до 20 години. Изискването за самоучастие на крайния получател е от минимум 15%, като е възможна редукция до 5% за проекти с по-голям принос към индикаторите на ОПРР и до 0% за общини и други публични организации.

Инвестициите ще са до 20 млн. лева за градско развитие и до 5 млн. лева за регионален туризъм, като ще се даде възможност за увеличение до 10 млн. лева за обекти от световно значение.

Фондът за градско развитие позволява комбиниране с безвъзмездна финансова помощ по направления "Културна инфраструктура", "Енергийна ефективност" и "Туризъм и културно наследство".

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?