Шестте планови региони стават четири и няма да имат центрове

Шестте планови региони стават четири и няма да имат центрове

Шестте планови региона стават четири и няма да имат административни центрове след 2020 г. Новите четири региона са Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски район. Във всеки от тях ще бъдат определени градове, в които да се осъществяват функции по планиране, програмиране, ресурсно осигуряване, наблюдение и оценка на регионалното развитие.

Тези промени предстои да залегнат в Закона за регионалното развитие. Това съобщи министърът на регионалното развитие Петя Аврамова по време на годишната среща на местните власти в Албена, предаде пресцентъра на регионалното министерство.

Шестте планови района сега

Цяла година имаше представяне на трите варианта на новото регионално деление за нуждите на статистиката и еврофондовете. МРРБ предложи три варианта и на обществените представяния лансираше този с четири региона - Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски район, който беше подложен на критика от страна на някои кметове.

Новите планови региони

Вариантът с четири планови региона е направен на базата на географските им характеристики. В Тракийско-Родопския район се предлага да влязат областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. В Черноморския район са областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич и Шумен. В Дунавския район са областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. В Югозападния район ще бъдат областите Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник.

Кметове от Югозападзния регион обаче се изказаха резервирано по отношение на този модел. Притесненията им бяха, че отново голяма част от европейските средства ще бъдат насочени към София и това обрича останалите общини, част от които не са в цветущо състояние. Недоволство имаше и от страна на кметове от Бургаска област, както и от такива на дунавски общини, заради прекомерно голямата дължина на територията.

ИПИ предложи друг вариант отново с четири области. Различното от този на правителството е, че се оформя голям Западен район с център София, а останалите три се запазват – Дунавски, Черноморски и Тракийско-Родопски регион.

В момента всеки регион има административен център. Сега обаче се предлага това да отпадне. Най-вероятно причината е напрежението, което се създава между градовете при определянето на центровете. Бургас например по време на дискусиите обяви, че не е съгласен Варна да бъде център на Черноморския регион.

Предложеният вариант от МРРБ за четири планови района

Всяка община с интегриран план за градско възстановяване и развитие

С промените в Закона за регионалното развитие се предлага и нова система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Предвижда се да отпаднат стратегическите документи на областно ниво.

Друго предложение е общинският план за развитие да включва и интегриран план за градско възстановяване и развитие, е посочено в съобщението на МРРБ. В момента такива планове имат 67 общини от общо 265. Това са общините, които получават финансиране от оперативна програма "Региони в растеж".

Голяма част от останалите общини са села и от съобщението не става ясно интергирарния план за градско възстановяване и развитие какво ще им помогне.

Двустепенен модел на управление

Нов момент ще има и при организацията на управление на регионалното развитие. Предлага се отпадане на сегашните областни съвети за развитие и въвеждане на двустепенен модел на управление на регионални съвети. Те ще включват управленски и експертно-технически състав, е посочено в съобщението на МРРБ.

Планира се правомощията на съветите да бъдат разширени и да изпълняват програми, съфинансирани от ЕС, включително по отношение на съгласуване, избор и оценка на проекти в изпълнение на плана за регионално и пространствено развитие.

Конкретните механизми за осъществяване на предложените промени ще бъдат изяснени в правилника за прилагане на закона, който ще бъде готов шест месеца след публикуването му.

Предстои изменениета на закона да бъде подложено на обществени консултации и междуведомствено съгласуване.

Промяната на модела за регионална политика се изпълнява с подкрепата на Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, съгласувано с Европейската комисия, каза Петя Аврамова. Тя призова за по-глобално мислене. Вече всички са мобилни и при едни добри пътища в даден регион можем да планираме дейности, които да доведат до неговото икономическо развитие и то да се планира по-добре, смята новият регионален министър.

Споделяне

Още от България