Ширак отново призова за европейска конституция

Европа има нужда да укрепи чувството си за идентичност, за да може да говори в един глас във външната си политика и политика на сигурност. Според него приемането на обща конституция ще спомогне за това. "Такъв документ ще накара европейците да се идентифицират чрез него". Би Би Си припомня, че това не е първото изявление на президента Ширак в подкрепа на създаването на единна европейска конституция. Преди около година той направи подобно изказване в реч пред германския парламент.

Но в понеделник вечерта в речта си пред френските посланици в Елисейския дворец той направи още една крачка напред, като каза, че тази идея вече се е развила и постави като краен срок за реализацията ѝ 2004г. Това е годината, в която ще се проведе междуправителствена конференция в ЕС, на която ще се вземат решения за промяна на самата архитектура на Съюза с оглед на неговото разширяване.

Според президента Ширак конституцията ще послужи за ясно определяне на правомощията на администрацията в Брюксел, а не за увеличаване на сегашната ѝ власт. Тази конституция ще спомогне и за постигане на по-добра интеграция в рамките на Съюза, която се налага от постоянно нарастващите международни предизвикателства от типа на емиграция, бегълци, престъпност и трафик на наркотици.

Европа има нужда от "пилотна група" страни членки на ЕС, които бързо да постигнат по-задълбочено сътрудничество във външната политика и в политиката на сигурността, след приемането на първите нови членове на Съюза от Централна иЗападна Европа.

Относно европейските сили за бързо реагиране, който трябва да започнат да действат реално през 2003г., Ширак каза, че те трябва да участват в решаването на световни конфликти. "Европа е длъжна и има интерес да допринася за мироопазващата роля на ООН", каза Жак Ширак.

Другият основен акцент в речта на френския президент е американската инициатива за създаване на противоракетен щит. Тази идея не е панацея за системата за сигурност, но Франция иска да продължи разговорите по този въпрос със САЩ и НАТО. Би Би Си припомня, че Франция е един от основните скептици за този идея.
Още от Форум