Широка дискусия за опазването на старите гори искат екозащитници

Широка дискусия за опазването на старите гори искат екозащитници

Да се проведе широко публично обсъждане за мерките за опазване на старите гори в България и окончателно да се определи кои гори са такива, искат от екокоалицията "За да остане природа в България“. Организацията е изпратила писмо до министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и до заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов, в което обосновава предложението си с големия обществен интерес към темата.

Проведените социологически проучвания показват, че българите смятат горите за втория по значимост природен ресурс на България, а очакванията към държавните институции за тяхното реално и ефективно опазване са нараснали с 11% за последните две години, посочват от "За да остане природа в България".

Екокоалицията подкрепя инициативата на Министерството на земеделието и храните за определяне на 10% от площта на българските гори в Натура 2000 като гори във фаза на старост, което е не повече от 6% от всички гори на територията на страната.

Една голяма част от старите гори е запазена благодарение на режимите на стопанисване в националните паркове и резерватите, зададени със Закона за защитените територии, посочва организацията и призовава екоминистерството да гарантира, че тези гори ще останат под строга защита, без извеждане на сечи в тях.

Според нея обаче трябва да се въведе защита и за други стари гори в страната, извън резерватите, каквито са естествените крайречни гори, останали под 1% от цялата горска територия на страната. Освен че имат богато биологично разнообразие, те укрепват бреговете на реките и спомагат за предотвратяване на наводнения, посочват от екоорганизацията.

Според нея под защита трябва да се поставят и вековните равнинни гори в Тракийската низина и Дунавската равнина, които в миналото са покривали 80% от тях, а сега са останали отделни петна, както и неголеми горски масиви от вековни гори в Странджа, Западна и Източна Стара планина, Родопите, и Южен Пирин.

"Смятаме, че държавата може да си позволи да спре дърводобива и да остави бъдещето на тези територии на естествените процеси", коментират от коалицията.

Споделяне

Още от България