Широка коалиция в България ще забави реформите

Ако след парламентарните избори в България се създаде широко коалиционно правителство, има опасност от забавяне на реформите, предупреждава Световната банка. Преди няколко дни и Дойче банк посъветва инвеститорите да не купуват български брейди книжа до изборите.

Предупреждението на Световната банка е отправено в доклад на международната финансова институция за България и Румъния. Изходът от предстоящите избори в България е неясен, се казва в доклада. Едно широко коалиционно или по-малко реформаторско правителство може да отложи изпълнението на най-тежките реформи, като по този начин се стигне до спиране на сегашния икономически растеж на страната.

Банката очертава два възможни сценария за икономическото развитие на страната след изборите, в зависимост от които тя ще определи сумата на кредитите си за България в периода 2002 - 2004 г. Тези сценарии бяха описани и в предложената на публично обсъждане стратегия за подпомагане на страната през следващите три години.

Първият сценарий се базира на продължение на сегашната макроикономическа политика, като визира 5% годишен растеж през следващите три години и преки чуждестранни инвестиции в размер на 800 млн. долара годишно. В този случай СБ предвижда да отпусне на страната кредити в размер на 750 млн. долара до 2004 година.

Вторият сценарий отчита "основния риск за България" от забавяне на реформите в следизборния период, което ще доведе до намаляване на кредитите, отпускани на страната от СБ до 230 млн. долара за същия период. Намаляването на кредитите ще засегне най-вече проектите в областта на земеделието, общините, здравеопазването и социалната защита.

Перспективите за България в средносрочен план са благоприятни, се подчертава в доклада на СБ. Сегашното реформаторско правителство на България, излъчено от дясната коалиция Обединени демократични сили, прилага от 4 години строги мерки, които доведоха до макроикономическа стабилност в страната. В хода на преструктурирането и затварянето на много нерентабилни предприятия безработицата в страната надхвърли границата от 18%, се казва още в доклада на финансовата институция.

Според СБ новото правителство на България трябва да подобри икономическия климат, да насърчи частния сектор към растеж, да намали бедността и да подобри жизненото равнище на населението.

Нивото на бедността в България е неприемливо високо и в момента тя е най-бедната държава сред страните-кандидатки за присъединяване към Европейския съюз, отбелязва СБ, която не разполага с точни данни за нивото на бедността.

Бедността е най-голяма в земеделските райони и сред малцинствата: двама от всеки петима българи от турски произход и четирима от всеки петима цигани живеят в нищета, се твърди още в анализа на банката.

При годишен икономически растеж от 5%, делът на бедните в България може да бъде намален със 17,2% от сегашното ниво за две години, с 23,3% - за три години, с 30% за четири години и с 37,8% - за пет години.

В доклад на Дойче банк публикуван на 21 май се съветват инвеститорите да не купуват Брейди облигации до изборите. Аналитиците на банката смятат, че четирите различни лобита в Коалиция Национално движение Симеон Втори ще доведат до създаването на нестабилен парламент. Според Дойче банк четирите лобита са на младите българи работещи в чужбина, юристите, хората от медиите и артистите и емигрантите, които били обединени около бившия външен министър Стоян Ганев.

Според "Дойче банк" изхода от изборите е основен проблем за страната.

© Copyright Mediapool
<< Назад


Споделяне

Още от Бизнес

Как смятате да прекарате Коледа и Нова година?