Шофьорските книжки ще служат и за лични карти

Българите ще могат вече да удостоверяват самоличността си и с шофьорска книжка. Това предвижда одобреният от правителството проект на закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност, съобщиха от правителствената информационна служба в четвъртък.

Друга промяна е свързана с изисквания размер на снимките за документи- Той ке изменя от 25/ 35 мм на 31.5/ 36 мм.

Въвежда се и нова систематика на видовете документи, като се разграничават няколко групи според предназначението им - документи за самоличност (лична карта, паспорт, карта на бежанец), свидетелства за управление на моторни превозни средства, документите за пребиваване (разрешения за продължително или постоянно пребиваване на България на чужденец и удостоверение за пребиваване на граждани от ЕС).

В законопроекта е регламентиран и редът за издаването на лична карта на деца, навършили 14 г., които са настанени в социални домове, но поради липса на родители и определен настойник не може да бъде получена готовата лична карта.

"С промените се цели и отстраняване на съществуващи противоречия между разпоредби на сега действащия Закон за българските документи за самоличност и други закони", поясняват от правителствената пресслужба.

Споделяне

Още от България