Untitled Document

КЛЮЧ ЗА ОТГОВОРИТЕ НА ПРОБНИЯ ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

задача №

отговор

точки

1. 

в

1 т.

2. 

г

1 т.

3. 

а

1 т.

4. 

г

1 т.

5. 

г

1 т.

6. 

в

1 т.

7. 

б

1 т.

8.

а) картина
скулптор
б) напр. тъга/ скръб/ мъка
напр. страхливост/ страх

4 т.

9.   

г

1 т.

10. 

б

1 т.

11. 

в

1 т.

12. 

г

1 т.

13.

а) звезди
б) достъпни
в) на една ръка разстояние
г) се катерят

4 т.

14. 

б

1 т.

15. 

г

1 т.

16. 

а

1 т.

17.

а) ученици, букета
б) кого, кой
в) лекарят, шофьорът, камиона, лакътят
г) уточнили, избрана

10 т.

18. 

а

1 т.

19. 

а

1 т.

20. 

б

1 т.

21. 

а

1 т.

22. 

а

1 т.

23. 

б

1 т.

24.

От дълги години Вавилон бил покорен от персите, но не загубил независимия си дух. Тогава царувал Дарий и по негово време се подготвил първият бунт срещу чуждото робство. Благородниците и всички вавилонски принцове трупали по домовете си провизии* така че да могат* ако се наложи, да устоят на обсадата.
В началото на царуването на Дарий в персийската държава се възцарил хаос и вавилонците решили* че тъй като управникът има твърде много грижи* бунтът им има вероятност да успее. Съзаклятниците доказали решимостта си, като избили жените във всяко семейство и пощадили само майката.
Научавайки това, Дарий събрал армията си. Обсадил града, чиито стени били набързо укрепени от въстаниците* и започнал военни действия срещу Вавилон.

5 т.

25.

а) напр.
I част  Устройство на термоса
II част  Откритието на Дюър
III част  Приложения на дюаровия съд

б)  ..............................................................

3 т.

 

4 т.

26.

в

1 т.

27. 

а) 4, б) 1, в) 3, г) 2

4 т.

28. 

в

1 т.

29. 

б

1 т.

30. 

б

1 т.

31. 

г

1 т.

32. 

б

1 т.

33. 

б

1 т.

34. 

г

1 т.

35. 

б

1 т.

36. 

а

1 т.

37. 

а

1 т.

38. 

в

1 т.

39. 

а) сравнение ( и инверсия )
б) метонимия
в) метафора

3 т.

40.

б

1 т.

 

Час Пик

Фиксинг

01 юли 2022

EUR
1.9558
USD
1.8830
CHF
1.9637
GBP
2.2790