Щатът на правосъдното министерство се увеличава с 935 души

Правителството одобри в петък увеличение на щата на Министерството на правосъдието с 935 бройки.

Според записаните разпоредби наказанието "пробация" ще се осъществява от пробационни служби, които са териториални звена на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Това налага промяна на числеността на персонала на министерството и на дирекцията, като се добавят 500 щатни бройки за пробационните служители.

Във връзка със Закона за защита на лица, застрашени при наказателно производство, се предвижда и увеличение с 350 щатни бройки на числеността на Главна дирекция "Охрана".

Одобрени са и изменения в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, като щатната ѝ численост се увеличава с 85 бройки. Целта е да се осигури изпълнението на възложените ѝ дейности и функции и най-вече за създаването и поддържането на имотния регистър.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?