Ще бъде създадена рейтингова система на работодателите у нас

Българската стопанска камара и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас, стана ясно след среща на двете организации.

Информационната система ще съдържа данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите.

“Време е всички да знаят кои са работодателите в България, както и доколко са отговорни към държавата и работниците си“, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни, че по данни на КНСБ в страната има поне 500 предприятия, които не са платили по една, две и повече заплати на работниците си.

“С тази рейтингова система ние се опитваме да решим един сериозен проблем, пред който са изправени предприемачите у нас – “сатанизацията“ на работодателите. В сегашната ситуация покрай некоректните работодатели, страдат и коректните и съвестни предприемачи“, заяви председателят на БСК Божидар Данев. Той допълни, че в икономическата реалност у нас е много важно да се постави приоритет върху създаването на устойчиви и сигурни работни места с висока добавена стойност. “За целта е важно и синдикатите и работодателите да настояваме у нас да се формира дългосрочна политика за сигурни инвестиции, които да доведат до разкриването на работни места“, посочи Данев.

В момента БСК изпълнява проект за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите по браншове и региони по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“.

Информационната система на БСК обединява конкурентни фирми от 20 сектора на икономиката, които създават заедно единни професионални стандарти за ключовите длъжности. Стандартите определят какви са изискванията за образование, квалификация, формални и неформални умения, както и кои са компетенциите, които трябва да притежават работниците за заемането на определена длъжност в сектора.

“Със създаването на тези професионални стандарти ще се улесни мобилността на работниците в рамките на сектора, както и ще могат да се направят ясни заявки на университетите на какво точно да обучават бъдещите специалисти“, обясни Данев.

“Като създадем софтуерния продукт всеки зает, безработен или просто кандидат за определена позиция ще може да направи самооценка на възможностите си да заема желана от него длъжност. Работодателите ще могат да ползват системата при проектирането на длъжностите във фирмата“, каза ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК Томчо Томов.

В рамките на проекта са създадени професионални стандарти за 72 ключови за развитието на браншовете длъжности в секторите електроника, електротехника, машиностроене, металургия, месопреработване, мебелна промишленост и туризъм.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?