Ще глобяват с 1500 лв. и продавачите на стоки имитации

С глоба от 500 до 1500 лева ше се наказват вече не само производителите на стоки, копиращи чужд дизайн или използващи го без разрешението на притежателя му, но и продавачите им. Това предвиждат одобрените в петък от Народнот осъбрание на първо четене промени в Закона за промишления дизайн.

Едноличните търговци и юридическите лица, които излагат или съхраняват такива стоки, пък ще се санкционират със суми от 1000 до 3000 лв. Ако нарушението е извършено повторно глобата да бъде от 1500 до 3000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., предвиждат измененията.

Стоките, които след съответната защита са получили привилегията за новост, вече ще се възползват от нея два пъти по-дълго - 12 месеца.

Така ще се постигне по-пълна унификация на националното законодателство с европейското право и ще се създаде по-благоприятна среда за търсене на правна закрила на дизайна, пише в мотивите на кабинета, който е вносител на измененията на Закона за промишления дизайн. Според тях промените ще гарантират ефикасна гражданско-правна и административно-наказателна защита на изключителното право върху промишлен дизайн.

Споделяне

Още от Бизнес