Ще намалим ВиК-ата до шест-седем, водата плавно ще поскъпва

Хидросъоръженията ще влязат в общ регистър, казва зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев

Ще намалим ВиК-ата до шест-седем, водата плавно ще поскъпва

Господин Симидчиев, какви са вижданията ви за реформата във водния сектор?

Реформата трябва да реши няколко проблема. Най-важният от тях е въпросът със собствеността на активите. Те трябва да бъдат прехвърлени на държавата и общините, да станат публична държавна собственост. След това се предават за управление в създадените водни асоциации, които сключват договори с ВиК-оператора за управлението им.

 

Това трябва да стане в целия воден сектор. Искаме да бъдат включени всички активи – язовири, напоителни системи и т.н. В момента голяма част от тях са в капитала на операторите. Целта е да променим това до края на 2012 г.

 

Ще намалявате ли броя на ВиК-операторите?

 

Целта е те да се сведат до разумен брой, като се планира това да стане плавно, на две фази. През първия етап ще се следва областният принцип. Това означава - колкото области, толкова ВиК-оператори. В момента те са 52, според мен е разумно да бъдат намалени до 28.

 

Имате ли различие по този въпрос с Министерството на околната среда и водите (МОСВ)?

 

Нямаме различия с МОСВ по въпроса за регионализацията. Личното ми мнение е, че този процес след известно време трябва да продължи и 28-те оператора да се сведат до 6-7, колкото са икономическите региони. В държави като Великобритания, например, има десетина.

 

Уедряването на ВиК-операторите ще бъде направено постепенно, на етапи, за да няма сътресения в системата.

 

Практиката е показала, че големите водни оператори са по-успешни, защото могат да реализират значителни икономии от мащаба и така да привлекат сериозни средства за инвестиране в мрежата. Една голяма компания може да си позволи много повече странични дейности, които да допринесат за доброто ѝ управление, отколкото малка такава.

 

Водният регулатор ще продължи ли да съществува?

 

Регулаторът не е излишен. Той има добавена стойност. Може да има оплаквания срещу него, но това не означава, че воден регулатор не трябва да има.

 

Борихме се години наред. Създадохме го и не бива с лека ръка да го зачеркваме.

 

Механизмът на ценообразуването трябва да отчита истинската стойност на активите и тяхното подновяване. Това ще даде възможност операторите да генерират доста средства за инвестиции.

 

В момента по субективни причини стойността на активите е много занижена. Това означава, че формулата за водата не работи, защото не формира достатъчно приходи, за да може да се инвестира в мрежата. Затова е необходимо да се направи преоценка на активите. Това ще позволи формулата на цената да сработи. Естествено, следва и увеличаване цената на водата, макар и плавно във времето.

 

Ефектът от това нарастване може да се смекчи само чрез финансиране от европейските фондове.

 

Как трябва да се определя цената на водата?

 

Принципът трябва да остане такъв, какъвто е сега, като има и регулаторни механизми. Години наред сме изграждали капацитета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Цената на водата се определя на базата на икономически критерии. Не трябва да загърбваме този принцип сега.

 

За какво се разбрахте с МОСВ?

 

Разбрахме се при нас, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), да се създаде отдел "Водна инфраструктура”. В него ще се съхранява цялата информация за водната инфраструктура в страната – ВиК-мрежата, напоителните системи, язовирите, хидроенергийните съоръжения, предпазването от наводнения и други.

 

Целта е тези данни да бъдат събрани на едно място до края на 2012 г. Ще настоявам тази информация да се дигитализира, за да имаме електронен воден кадастър. Това ще помогне много за бъдещото сключване на договорите с операторите.

 

Отделът ще се създаде чрез преструктуриране на няколко от сегашните дирекции. Няма да има раздуване на щата.

 

"Изчезналите" язовири ще влязат ли в този регистър?

 

Точно за това говорим. Чрез него ще се решат много спорни неща - къде са тези активи, кой ги експлоатира, има ли такива без оператор.

 

Няма ли да се почувстват застрашени работещите в агенцията по хидромелиорации, или в разни звена в МОСВ да не ги закрият след създаването на водния кадастър?

 

Те са запознати с идеята и я приветстват. Нямат никакви притеснения, защото ние не им изземваме функции, а събираме цялата информация на едно място. Например, Министерството на земеделието решава да сключи договор за експлоатация на напоителни системи в Добруджа. Отделът в МРРБ дава информацията какви са активите, какво е необходимо да се прави и т.н. Тоест, ние ще им бъдем в помощ.

Още по темата
Още от Интервюта