Ще обучават чиновниците как да не взимат подкупи

Всички държавни чиновници, включително и висшите, ще бъдат задължени да посещават учебни часове по антикорупция. Обучението ще стартира до края на тази година и ще се провежда дистанционно, чрез Интернет.

В края на курса чиновниците ще полагат тест, резултатите от който ще са обвързани с годишната им атестация, от която зависи заплатата. Това разясни в четвъртък Константин Паликарски, секретар на комисията за координация на работата по борба с корупцията към Министерския съвет.

В сряда Европейската комисия отчете в годишния си доклад за България, че корупцията в страната намалява, но все още остава висока, особено във висшите етажи на властта и при обществените поръчки.

Програмата на антикорупционното обучение ще е еднаква за всички нива на администрацията, а за най-висшите държавни служители ще има и допълнително обучение под формата на семинари.

Сред включените в програмата модули са "Права и задължения на държавните служители", "Принципи на добрата администрация", "Правила за поведение на държавните служители", "Етика на държавната служба".

Според Паликарски, най-често корупция се среща при издаването на удостоверения и разрешителни, както и при налагането на санкции.

През тази учебна година се въвеждат и часове по антикорупция в гимназиите, а целта е учениците да изградят умения за разпознаване на съмнителни явления и ситуации. Те ще се обучават и как е правилно да постъпят, ако попаднат на някаква форма на корупция.

Коалиция 2000 подготвя учебно помагало за часовете, озаглавено "Корупцията в сто отговора".

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?