Ще се преоценяват разходите за повишените еконорми за въглищните централи

През септември започва замерването на излъчвания живак, за да може до шест месеца да се заяви изключване от стандарта

Ще се преоценяват разходите за повишените еконорми за въглищните централи

Търси се международен консултант, който да извърши преоценка на правените от служебното правителство на Огнян Герджиков разчети за необходимите разходи за привеждането на въглищните централи в съответствие с приетите от Еврокомисията повишени нива за пречистване на изхвърляните във въздуха емисии серен двуокис, азотни окиси и живак от горивните инсталации. Отделно се събират оферти от чужди фирми, които да извършат замерване на изпусканите с димните газове количества живак от ТЕЦ-овете, тъй като до момента те не са били обект на контрол. Това съобщи зам.-министърът на енергетиката Красимир Първанов пред журналисти в петък след отбелязването на Деня на миньора.

Точно на 18 август 2017 г. влизат в сила приетите в края на април 2017 г. нови екоизисквания, които ще се прилагат от 2021 г. и въглищните централи, които не ги покриват, ще бъдат затваряни. Горивните инсталации обаче имат шестмесечен срок да поискат изключение от правилото, но трябва да докажат, че разходите, които ще направят, за да постигнат изискванията, надхвърлят търсения екологичен ефект и ще доведат до голямо поскъпване на тока. Преди дни енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че плановете на правителството са да търси безсрочна дерогация от изискванията, тоест централите да продължат да си работят по досегашния начин.

Така ТЕЦ-овете имат 6 месеца да внесат пред българската Изпълнителна агенция по околна среда аргументирано искане за изключение от правилото, което ще се консултира и с Брюксел, преди да се позволи дерогация.

Изчисления, представени от служебния енергиен министър Николай Павлов през март 2017 г., преди приемането на регламента, сочат, че необходимите инвестиции у нас за постигането на еконормите надхвърлят 1 млрд. лв. и ще доведат до поскъпване на тока до 27 на сто.

Според Красимир Първанов обаче това са завишени разчети и се налага тяхната преоценка. за целта се търси международен консултант, който да изчисли за всяка една от въглищните централи у нас колко ще ѝ струва въвеждането на екоизискванията и какъв ще е ефектът върху цената на тока. Разходите за тази оценка ще бъдат поети от самите оператори на топлоелектрическите централи, обясни зам.министърът.

Паралелно се събират и оферти от фирми, които през септември да замерят изхвърляните количества живак с димните газове от всеки ТЕЦ емисии. Няма български дружества с такъв  капацитет, агенцията по околна среда също не разполага с необходимата апаратура и поради тази причина се търсят чужди компании. На тях също ще платят операторите на горивните инсталации. Очакванията са през септември да се извърши ежеседмично ежедневно интензивно замерване на живака в изхвърляните димни газове, за да може да се събере необходимата база данни. След това ще има още една седмица замерване, за да се види дали са устойчиви резултатите и ако се наложи, ще има още проверки, каза Първанов.

На въгледобивните дружества пък е поръчано да извадят проби от находищата, които тепърва ще разработват, за да може да се прецени какви емисии на следените вредни газове ще се изхвърлят при изгарянето им.

Зам.-министърът изрази притеснения от краткото време за внасяне на заявленията за дерогация, но се надява въглищните централи да се справят с помощта на създадения в енергийното ведомство консултативен съвет, който помага на горивните инсталации да си подготвят аргументирано документите.

Споделяне

Още по темата

Още от Greenpool

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?