Ще следят 26 свлачища с контролни уреди

Ще следят 26 свлачища с контролни уреди

На 26 свлачища в страната се изграждат контролно-измервателни системи, с които ще се следи тяхната активност. Целта е ранно предупреждение и други превантивни действия, за да се опази живота и здравето на хората, които живеят в тези райони, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова.

Финансирането по европейския проект е за над 2.5 млн. лв. и идва чрез оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г.

Измервателните уреди ще бъдат разположени в 20 населените места в 16 общини - Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен.

Това са райони, с проявени активни или периодично активни свлачищни процеси, които засягат населените места. Общата засегната площ от тези процеси е над 9000 декара.

"Проектът е от изключителна важност, тъй като започвайки да правим път, в немалко случаи засичаме свлачище, което трябва да се укрепи, за да се продължи с пътя", каза регионалният министър.

Друг пример е с изграждане на водопроводи, когато отново често пъти се натъкваме на свлачище, което трябва да се укрепи, за да продължи ВиК мрежата.

С изпълнението на проекта не просто ще се събере една база данни, а ще могат да се направят анализи, които да се използват за превантивни дейности и при нужда ефективна защита на населението в тези райони, каза арх. Комитова.

С изпълнението на проекта ще се предотврати рискът от свлачищни процеси за над 4000 жители в тези общини.

Споделяне

Още от България