Ще усвояваме парите от ЕС чрез 4 програми

Четири са оперативните програми, чрез които България ще участва в структурните и Кохезионния фондове на ЕС, след като стане член на съюза. Управляващи органи на четирите програми са регионалното министерство, социалното министерство, министерството на икономиката и министерството на земеделието, съобщиха днес от финансовото министерство. С решение на правителството от 2002 г., финансовият министър Милен Велчев стана национален координатор на средствата, които България получава от ЕС.

Стратегията за участие на България в структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС ще бъде публикувана в интернет-страницата на МФ следващата седмица. В нея са залегнали и регионалните оперативни програми, които по препоръка на Европейската комисия са сведени до минимум, каза Силвия Инджова, директор на дирекция "Национален фонд" в МФ. Като сравнение тя посочи, че в Гърция регионалните програми са около 12 плюс още толкова секторни програми.

Въпреки че финансовото министерство е национален координатор, отделните министерства запазват отговорностите си да провеждат търговете и отделните проекти по еврофондовете, както и да се отчитат за тях. От финансовото ведомство ще наблюдават как става усвояването на средствата. 19 души вече работят в отдела в МФ, който ще отговаря за разпределението на парите от ЕС. Ще има и комитет за наблюдение със засилени функции при разпределението на средствата. В него ще влизат представители на ключови министерства, социалните партньори и неправителствени организации. Специално внимание ще се отделя на финансовия контрол върху усвояване на средствата. Ще се прави и финансов одит от Държавната агенция за вътрешен финансов контрол, както и проверка от Сметната палата.

Директорът на отдела във финансовото министерство Боряна Пенчева заяви, че на 21 януари ще бъдат подписани 7 финансови меморандума по предприсъединителната програма ИСПА. Те са на обща стойност 240 млн.евро. 6 от тях са за изграждане на канализационни колектори и пречиствателни станции на отпадни води, а седмият - за автомагистрала "Люлин". Досега по програма ИСПА, която се изпълнява от 2000 г., са подписани 9 финансови меморандума за 673,5 млн.евро. Одобрените по програмата проекти са на стойност 10,5 млн.евро, от които досега са отпуснати само 10% или 1,135 млн.евро.

Освен по ИСПА, като страна кандидатка България получава пари от Европейския съюз и по предприсъединителните програми ФАР и САПАРД. Миналата година правителството концентрира във финансовото министерство отговорността за ИСПА и ФАР и остави само САПАРД на старото си място - в министерството на земеделието.

Финансовото министерство е разработило и първоначален вариант на план за действие, свързан с усвояването на евросредствата, който включва дейностите по програмиране, изпълнение, наблюдение, оценка и финансов контрол.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?