Щетите от разливи на гориво ще се поделят между корабите в инцидента

Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, ще ратифицира в четвъртък парламентът, след като в сряда законопроектът за одобрението на документа от 2001 г. бе обсъден от депутатите.

Предвижда се корабособствениците да носят гражданска отговорност за щетите от замърсяване, причинени от корабно гориво на борда на техния плавателен съд или произхождащо от кораба, дори и когато инцидентът не е по негова вина. Когато в инцидент, довел до разлив на гориво, участват два или повече кораба, всички техни собственици ще носят солидарна отговорност за щетите, които не могат да бъдат разумно разпределени.

Въвежда се и механизъм за компенсация на щетите от замърсяване, като искът може да бъде директно заведен срещу застрахователя или друго лице, което осигурява финансовата гаранция за отговорността на регистрирания собственик за щети от замърсяване. 

Прилагането на конвенцията обхваща Световния океан и е част от глобалните мерки на ООН и ЕС за упражняване на контрол и опазване на морската среда от замърсяване с нефт от кораби при нормалната им експлоатация. Изключват се щети от замърсяване, причинени от военни кораби, помощни военни кораби или други кораби на държавите, използвани единствено за нестопански цели на правителствата.

Документът е част от групата конвенции на Международната морска организация, по голяма част от които България е вече страна. Целта е да се осигури адекватен международен механизъм за обезщетяване в случаите на произшествия и инциденти, се посочва в доклада на комисията по околната среда и водите.

Споделяне

Още от Бизнес