Шулева иска гаранции за продажбата на Бояна филм

В официално становище на министерството на икономиката до парламентарната комисия по култура се казва, че приватизацията на "Бояна филм" трябва да се забави докато се извършат законодателни промени.

Според ведомството на Лидия Шулева в българското законодателство в момента няма механизъм, който да гарантира, че при публично предлагане на борсата акциите ще бъдат купени от стратегически инвеститор, каквото изискване е залегнало в приватизационната стратегия.

Нямало и законов ред, по който Агенцията за приватизация да сертифицира кандидат-купувачите, които ще купуват акции на борсата.

Затова в две писма (от 21 януари и от 30 януари т.г.) Министерството на икономиката уведомява изпълнителния директор на Агенцията за приватизация, че трябва да отложи избора на инвестиционен посредник за продажбата чрез публично предлагане на 95% от капитала на "Бояна филм".

Още от Бизнес