Шума от 19 завода ще мери софийската екоинспекция

Контролни измервания на нивата на шум от 19 промишлени източника ще извърши Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – София през 2006 г. заедно с експерти от мобилната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Това съобщиха от екоинспекцията в понеделник.

Приоритетно ще се проверяват заводите в жилищните зони на населените места, които са в близост до жилищни сгради  и до обекти с повишени изисквания за шум, каквито са болници, детски и учебни заведения.

През миналата година РИОСВ-София е контролирала 20 промишлени обекти и при тях не са констатирани драстични нарушения на нормите за шумови нива.

Проверките са съгласно Закона за защита от шум в околната среда, който влезе в сила от 1 януари 2006 г. Съгласно неговите разпоредби Министерството на околната среда и водите чрез РИОСВ е отговорно за оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от промишлените инсталации и съоръжения, както и събирането и предоставянето на информация по отношение на шума в околната среда.

Предстои приемането на Наредба, регламентираща принципите на провеждане на собствен мониторинг и контролни измервания на нивата на шум от промишлени източници.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?