Шумен ще дигитализира общинската администрация

Шумен ще дигитализира общинската администрация

Община Шумен ще дигитализира процесите на регулация и дейностите по управление на устройство на територията на общината. Това ще стане възможно с въвеждане на интегрирана географска информационна система "Тобел", съобщи изпълнителят на проекта "Мапекс".

До шест месеца трябва да са дигитализирани действащите регулационни планове на общината и да е внедрена геоинформационна система. Така общината ще може по-ефективно да генерира своите официални удостоверителни документи като скици, справки, отчети, баланси и други административни документи.

В значителна степен ще бъдат оптимизирани дейностите по направление "Строителство и Екология" и ще се увеличи административният потенциал като се автоматизират процесите по издаване на документи и общината ще може да предложи повече и по-качествени електронни административни услуги на граждани и бизнес.

"Важен елемент от подобряване на живота в общината са по-бързите, прозрачни и качествени услуги, които общинската администрация предлага. Чрез тяхното развитие, ние целим да ускорим икономическия и инвестиционен процес в града и така да стимулираме неговото икономическо развитие", коментира кметът на Шумен Любомир Христов.

"Мапекс" ще управлява целия проект по въвеждане на интегрираната информационна система като ще помогне с анализ на процесите, консултиране, дигитализиране на данни, внедряване на технологични решения, тестване и обучение на служителите на общината.

"Постигането на умни градове в България не е вече далечна концепция от бъдещето. Множество български градове, като Шумен, инвестират в технологии за дигитално управление на своите процеси и активи, а това е първа стъпка от реализирането на един "умен град", каза Александър Лазаров, изпълнителен директор на "Мапекс".

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?