Шумен ще дигитализира общинската администрация

Шумен ще дигитализира общинската администрация

Община Шумен ще дигитализира процесите на регулация и дейностите по управление на устройство на територията на общината. Това ще стане възможно с въвеждане на интегрирана географска информационна система "Тобел", съобщи изпълнителят на проекта "Мапекс".

До шест месеца трябва да са дигитализирани действащите регулационни планове на общината и да е внедрена геоинформационна система. Така общината ще може по-ефективно да генерира своите официални удостоверителни документи като скици, справки, отчети, баланси и други административни документи.

В значителна степен ще бъдат оптимизирани дейностите по направление "Строителство и Екология" и ще се увеличи административният потенциал като се автоматизират процесите по издаване на документи и общината ще може да предложи повече и по-качествени електронни административни услуги на граждани и бизнес.

"Важен елемент от подобряване на живота в общината са по-бързите, прозрачни и качествени услуги, които общинската администрация предлага. Чрез тяхното развитие, ние целим да ускорим икономическия и инвестиционен процес в града и така да стимулираме неговото икономическо развитие", коментира кметът на Шумен Любомир Христов.

"Мапекс" ще управлява целия проект по въвеждане на интегрираната информационна система като ще помогне с анализ на процесите, консултиране, дигитализиране на данни, внедряване на технологични решения, тестване и обучение на служителите на общината.

"Постигането на умни градове в България не е вече далечна концепция от бъдещето. Множество български градове, като Шумен, инвестират в технологии за дигитално управление на своите процеси и активи, а това е първа стъпка от реализирането на един "умен град", каза Александър Лазаров, изпълнителен директор на "Мапекс".

Още от Бизнес

Ще оттеглят ли управляващите предложението първият ден от болничните да не се плаща?