Шуменец взе "Златен ключ" за достъп до информация, държавна агенция – "катинар"

Годишните си награди за поощряване на граждани и институции в областта на свободната информация и за порицание на администрацията, отказваща достъп, връчи в петък Фондация "Програма достъп до информация".

Шуменецът Роско Симов получи "Златен ключ" за гражданин, най-активно използвал Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Той е осъдил кмета на Шумен да предостави договор между общината и търговско дружество. Отличието му беше връчено от носителя на миналогодишната награда Вилям Попов. Почетни грамоти в същата категория получиха Георги Шумаков и Милен Чавров за упорито търсене на информация.

За неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация, наградата "Златен ключ" би дадена на Центъра на неправителствените организации в Разград.

В категорията за институция, най-добре организирала предоставянето на информация, наградата "Златен ключ" е присъдена на Комисията за защита на конкуренцията.

На Държавната агенция за информационни технологии и съобщения бе даден "Златен катинар", защото не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите.

В категорията "Най-абсурдна практика по предоставяне на информация" бе връчен "Вързан ключ" за Генералния щаб на Българската армия. "Срамота" в категорията се присъжда на Министерството на труда и социалната политика.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през тази година се извършва в рамките на проект "Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация", финансиран от Доверителния фонд за демократично управление на Програмата на ООН за развитие.

Още от България