Швейцария променя данъчните правила за чуждите фирми

Швейцария променя данъчните правила за чуждите фирми

Швейцария променя изчисляване на гаранционната престация на данъчно задължените лица, които нямат местоживеене или местоседалище в страната, съобщиха от посолството на България в Берн и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Промените засягат българските компании и лица, които имат бизнес отношения с Швейцария.

До момента те дължаха при вписването си в ДДС регистъра гаранционно задължение (престация), която се заплаща кеш или чрез издаване на банкова гаранция в Швейцария. Нейният размер беше минимум 5000 и максимум 250 000 швейцарски франка.

От 1 август 2017 година изчисляването на гаранционната престация вече е върху 3% от очаквания облагаем оборот в страната (без износа). Това е минимум 2000 швейцарски франка, а максимумът е същият като преди. 

От 1 януари 2018 година обаче чуждестранните предприятия ще са задължени да плащат ДДС в Швейцария при реализиран годишен оборот от 100 000 швейцарски франка в световен мащаб, доколкото част от него е направена и в страната. Досега се изискваше оборотът от 100 000 швейцарски франка да бъде реализиран само в Швейцария.

От 1 януари 2019 година и всички, които изпращат от чужбина за конфедерацията т.нар. малки пратки, освободени от вносно мито,  ще са задължени да плащат ДДС при достигане на сумата от най-малко 100 000 швейцарски франка за година, обясниха от агенцията.

Споделяне

Още от Бизнес