СИБАНК отчита 2.8 млн.лв. печалба след данъчно облагане

2.8 млн.лв. печалба след данъчно облагане отчита СИБАНК за 2003 година, съобщиха от банката, цитирани от БТА. Финансовите ѝ резултати ще бъдат обявени на брифинг по случай 10-годишнината от нейното създаване.

Активите на СИБАНК към края на първото тримесечие на 2004 г. са 600 млн.лв. и са нараснали с 60 % в сравнение с 2002 година.

През първото тримесечие на тази година банката е увеличила внесения акционерен капитал с 15 млн.лв., като по този начин той е достигнал 35 милиона. Към днешна дата собственият капитал на банката надхвърля 56 млн.лв.

По случай годишнината си, от 20 май до 30 декември т.г. банката пуска нови промоционални продукти. Първият е депозит "Юбилей" в две разновидности - 2-годишен в лева с годишна лихва 8 % и 3-годишен в лева с годишна лихва 9 на сто. При него има възможност за предсрочно прекратяване на депозита след шест месеца от откриването му, при гарантирана доходност 3.5 % годишно.

Предвидени са още издаване на безплатна банкова дебитна карта и възможност за ползване на овърдрафт в размер на 90 % от сумата на депозита при преференциална годишна лихва от 11 на сто в срока на промоцията.

СИБАНК пуска на пазара и ипотечни кредити със срок до 10 години при годишен лихвен процент 10 %, кредити със срок от 10 до 15 години при годишен лихвен процент 11 % и бонус - всеки десети кредит да се разрешава без такси и комисиони.

Предвижда се и безплатно издаване на местни дебитни карти "Маестро", при които няма да се плащат такси за трансакциите в периода на промоцията, възможност за ползване на овърдрафт по картова разплащателна сметка в размер на 4 работни заплати, без ограничения за максималния размер, както и безплатна застраховка "Живот" на кредитополучателя.

От 20 май банката ще предложи достъп до актуална банкова информация за текущо салдо, постъпили и наредени плащания, както и възможност за извършване на банкови операции в реално време. Услугата могат да ползват всички клиенти на банката - физически и юридически лица, чрез Интернет-страницата на СИБАНК с издаден от банката сертификат за идентифициране, който гарантира сигурността и конфиденциалността на операциите.

В момента СИБАНК има 148 клона и офиси в страната. Тя издава дебитни карти от 1998 г., а от 2000 г. членува в MasterCard и издава кредитни карти във всички свои подразделения в страната.

Още от Бизнес