Сигналите за нередности при усвояването на еврофондове влизат в регистър

Всички институции, които работят с еврофондовете, се задължават да водят регистър на сигналите за нередности при усвояването на парите от ЕС. Това се урежда с приетата от правителството в сряда наредба, определяща как ще се управляват нередностите по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Наредбата дава право на всяко лице да подава сигнали за нередности и измами, възникнали при изпълнението на проекти и програми, финансирани от европейските фондове.

Чиновниците, работещи с еврофондовете, са задължени да го правят, като текстове в документа ги защитават от уволнение или понасяне на друг негативен ефект след подаването на сигнала.

Предвижда се министерствата, ведомствата и административните структури, представени в АФКОС (Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейската общност), да поддържат регистър на всички получени сигнали за нередности, да правят проверки за установяване на достоверността им и при потвърждаване на достоверността да започват процедура за регистриране на нередност.

В наредбата се посочват органите, пред които се подават сигналите за нередности, процедурите за регистриране, докладване и приключване на нередност, контролът, който осъществява АФКОС.

Процедурите по администриране на нередности ще се прилагат за предприсъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД, преходния финансов инструмент, инструмента Шенген, оперативните програми, двустранните програми за трансгранично сътрудничество, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, европейските фондове за гарантиране на земеделието и за рибарството, многонационални програми, съфинансирани от бюджета на ЕС.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?