"Силвърлайн Партнърс" ще управлява 83.7 млн. лв. за подпомагане на фирми в растеж

Финансовият посредник ще подкрепи поне 10 компании с инвестиции между 4.9 млн. лв. и 13.7 млн. лв.

Евгени Ангелов (вляво) и Владимир Данаилов подписаха договора за фонд "Мецанин"

"Силвърлайн Партнърс" ще управлява ресурс от 83.7 млн. лв., с който ще подпомогне поне 10 компании във фаза на растеж. Инвестициите, които ще бъдат направени в тях, ще са между 4.9 млн. лв. и 13.7 млн. лв., като първите фирми ще са ясни през лятото.

Това съобщиха от Фонда на фондовете, който след повече от година забавяне подписа договора с избрания посредник за фонд "Мецанин/Растеж".

Това е последният инструмент от портфолиото на Фонда на фондовете за дялови и квази-дялови инвестиции, като такъв за първи път се прави в България с публичен ресурс.

Средствата за него са осигурени по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

През миналия програмен период 2007 – 2013 г. също имаше план да има фонд "Мецанин", но той така и не беше структуриран.

Още през октомври 2019 г. за посредник на фонд "Мецанин/Растеж" беше избрано обединението "Бългериан Мецанин Партнърс" ДЗЗД. Сега се съобщава, че той ще оперира под името "Силвърлайн Парнърс" ООД.  Партньор в него е бившият министър на икономиката в първия кабинет на Бойко Борисов - Евгени Ангелов. Именно той се занимаваше със структурирането на финансовите инструменти през първия програмен период по ОПИК. Останалите  партньори в него са Диана Аладжова, Иван Христанов, Лоид Шулц и "Ривър Стикс Кепитал" ЕАД.

Ключовите лица на избрания фонд мениджър са натрупали значителен опит в управлението на фондове за алтернативни инвестиции, подкрепящи компании в България, Централна и Източна Европа. Наред с реализацията на дялови инструменти, екипът има експертиза и в предоставянето на мецанин финансиране, което ще представлява съществена част от портфолиото на новоучредения фонд.

Мецанинът е форма на хибридна инвестиция, попадаща между капиталово и дългово финансиране. В общия случай, то дава възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

"Силвърлайн Партнърс" ще управлява 83.7 млн. лв., от които 75.3 млн. лв. са публични средства предоставени от Фонда на фондовете. Допълнително ще бъде привлечен частен капитал на ниво фонд, както и при осъществяването на всяка сделка.

Фондът ще подкрепи най-малко 10 на брой малки и средни предприятия с инвестиции в размер от 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв., като поне половината от ресурса ще  бъде инвестиран под формата на мецанин финансиране.

Целта на инструмента е да подкрепи развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези от тях, които са с потенциал за растеж и търсят възможности за разширяване на дейността си чрез навлизане на нови пазари или разработване на нови продукти и услуги.

С фонд "Мецанин" работещите фондове за алтернативни инвестиции, финансирани от Фонда на фондовете стават пет. До този момент такъв инструмент не е бил наличен на пазара и чрез неговото реализиране ще се осигури нужния ресурс за покриване на целия жизнен цикъл от развитието на една компания - от идеята за нея, през началния етап до зрялата ѝ фаза.

След подписването на договора се очаква посредникът да реализира първите си инвестиции през лятото на тази година.

"Щастлив съм, че българският бизнес вече ще може да се възползва от финансов инструмент за растеж, от какъвто пазарът ни се нуждае. Чрез него и останалите финансови инструменти, стимулираме нов начин, по който българската икономика бива конкурентна – най-вече чрез глобално ориентирани компании", казва Владимир Данаилов, изпълнителен директор на Фонд на фондовете. Бившият заместник-кмет на София оглави държавната структура, управляваща над 1 млрд. лева от еврофондовете, през лятото на 2020 г. 

"В България има доказани предприемачи с интегритет и фирми с регионален и глобален потенциал. Имаме желание да работим с тях и да допринесем за техния успех", заявява Евгени Ангелов, управляващ партньор на "Силвърлайн Партнърс".

Споделяне

Още от Бизнес