Синдикатите настояват за 40-60% ръст на заплатите в здравеопазването

Започват преговори за минимум 1300 лева за сестрите и 1800-2000 лв. за лекарите месечно

Синдикатите настояват за 40-60% ръст на заплатите в здравеопазването

Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и Медицинската федерация на КТ "Подкрепа" настояват за ръст от 40-60% на минималните основни възнаграждения в здравеопазването, които да залегнат в следващия колективен трудов договор за отрасъла. Според двата синдиката това е начинът да се възнаградят трайно усилията на медицинските специалисти, отделно от антикризисните мерки заради коронакризата.

Двата синдиката са внесли в МЗ и са изпратили до работодателските организации проект на колективен трудов договор със своите предложения. Те предвиждат минимална стартова заплата от 1300 или 1350 лева за медицинските сестри в зависимост от лечебните заведения, в които работят и между 1650 и 2400 за лекарите – отново в зависимост къде работят, с колко специалности са и дали заемат ръководен пост. Става въпрос за минимални основни месечни възнаграждения без добавките за прослужено време, допълнителни стимули от заработеното по клинични пътеки и т.н. Предложението на синдикатите е съотношението във възнагражденията на санитари, медицински сестри и лекари да е 1:2:3.

В момента стартовата минимална заплата за сестрите е 950 лева по колективен трудов договор, като някои болници и сега изпитват трудности да я достигнат. За лекарите стартовата заплата е 1100-1200 лева.

Занапред в големите университетски многопрофилни и специализирани болници за активно лечение (частни и държавни) и в многопрофилните болници за активно лечение с над 51 % държавно участие се предлага стартовата минимална заплата за медицинска сестра да е 1350 лева, а за старшата и главната – 1450-1550 лева. За лекарите в тези болници предложението е стартова заплата от 2000 лева за лекар без специалност, 2100 лева за лекар с една специалност, 2200 – за лекар с две и до 2400 лева за началник на клиника.

В останалите многопрофилни болници (общинските), комплексните онкологични центрове и специализирани болници се предвижда стартовата заплата за медицинска сестра да е 1300 лева, а за старшата и главната – 1350-1400 лева. За лекар без специалност минималното възнаграждение се предлага да е 1800 лева, за лекар с една специалност - минимум 1950 лева, с две – 2000 лева и да достигат до 2300 за началник клиника.

За персонала, зает в здравните и лечебните заведения, финансирани от бюджета на Министерство на здравеопазването, каквито са например психиатриите, за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, които не се финансират от МЗ, предложението е началните основни месечни заплати да са не по-малко от: 1950 лв. за лекар без специалност, 1300 лв. за медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и други и 900 лв. за болногледачи.

Най-ниски възнаграждения се предвиждат в центровете за кожно-венерически заболявания и болниците за рехабилитация и продължително лечение. Там минималната стартова заплата за сестрите се предлага да е 1300 лева, за лекар без специалност - 1650 лева, за лекар с една специалност - 1750, с две - 1850 и до 2050 лв. за началник клиника.

"По време на пандемията с Covid - 19 се разбра колко важни са мястото и ролята на лекарите, професионалистите по здравни грижи, болногледачите, санитарите и всички работещи в системата на здравеопазването. За пореден път се видя и недостигът на медицински специалисти. През последните месеци приветстваме отпускането на 1000 лв. за работещите на първа линия, но трябва да се отбележи, че липсва ясна дефиниция за понятието "първа линия".

Свидетели сме на усилия от страна на правителството за увеличение на възнагражденията на работещите за 2021 г.: на лекари – с 600 лв., професионалисти по здравни грижи – с 360лв., болногледачи, санитари – със 120лв. Това обаче е решение за една година. Ние считаме, че най-справедливо е ръстът на възнагражденията да стане чрез договаряне на нови Минимални заплати по категории персонал в Колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", аргументират се синдикатите.  

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?