Синдикатите настояват за реформа във висшето образование

Синдикатите настояват за реформа във висшето образование

Наложително е започването на реформа във висшето образование и затова са необходими нов Закон за висшето образование и нов Закон за развитието на академичния състав, обявиха във вторник от синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа".

В нея се посочва, че важни акценти в реформата трябва да бъдат разделянето на академичното от стопанското управление на висшите училища, а ректорите да се назначават от комисия, в която да участват представители на местната власт и на социалните партньори. Според профсъюза, задължително трябва да участва и министърът на образованието и науката във връзка с държавния стандарт.

Синдикатът смята, че трябва да се съкрати времето за обучение в степента "бакалавър" в университетите на три години, а акредитацията на висшите училища да е по единна процедура като се обединят процедурите за институционална и програмна акредитация.

Трябва да се въведе диференцирано заплащане на преподавателите, според резултатите от атестацията, а на служителите - според количеството и качеството на вложения труд, посочват от профсъюза.

Той настоява да се отмени дадената от Закона за висшето образование възможност за удължаване на основния трудов договор на хабилитираните преподаватели след навършване на 65 години с 2 години за "доцент" и с три години за "професор".

"Считаме, че това ще допринесе за много по-бързото развитие на младите учени, неопетнени с пороците на комунистическия манталитет", заявяват от синдиката.

Според него, оценките от матурите трябва да се признават като вход за университета.

"Двойното полагане на изпити - матури и приемни изпити в университетите, е безсмислено и трябва да отпадне", се посочва в позицията.

Споделяне

Още от България