Синдикатите се скараха за продажбата на ТЕЦ “Бобов дол”

Синдикатите се скараха за продажбата на ТЕЦ “Бобов дол”

Профсъюзите в ТЕЦ “Бобов дол” скочиха срещу миньорските синдикални протести, които се опитват да блокират продажбата на дружеството на гръцкия кандидат купувач РРС и да обвържат приватизацията на топлоцентралата с тази на едноименното въгледобивно дружество.

Лидерите на КТ “Покдрепа”, КНСБ и “Промяна” в електроцентралата изпратиха писмо до министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, до изпълнителния директор на Агенцията за приватизация (АП) Тодор Николов, до президентите на КТ “Подкрепа” и КНСБ и синдикалните си централи. В него те изразяват възмущение от “манипулациите на общественото мнение на ръководствата на миньорските федерации на  КТ “Подкрепа” и КНСБ във  връзка с приватизацията на ТЕЦ “Бобов дол”.

Трите профсъюза в дружеството посочват, че са категорично против намесата на миньорите в техните проблеми. “Проблемите в отраслите “енергетика” и “въгледобив” са коренно противоположни и нека проблемите в енергетиката се решават от енергетиците, а тези във въгледобива – от миньорите”, пише в писмото.

В него се изразява подкрепата на приватизацията на ТЕЦ “Бобов дол”, която според работещите в централата е била проведена по ясна и прозрачна процедура. Синдикатите на енергетиците смятат, че централата трябва да бъде продадена самостоятелно. Миньорите пък настояват тя да се пакетира с мини “Бобов дол” и до приватизационната процедура да се допуснат и български инвеститори. Според профсъюзите в енергопроизводственото дружество обаче липсват български  фирми с голям опит в енергетиката и с мощен финансов ресурс. “Апетитите на някои частни минни дружества за поделяне на ТЕЦ “Бобов дол” ще доведат за кратко време до загиване не само на тях, но и на ТЕЦ “Бобов дол”, се посочва още в писмото.

Централата поиска поскъпване на тока ѝ

Да поскъпне продажната цена на електроенергията от ТЕЦ “Бобов дол”, е поискало ръководството на дружеството, съобщиха във вторник от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). На открито заседание комисията е разгледа исканото повишение на цената от 48,56 лв./МВтч на 56,68 лв./МВтч. Мотивите за поскъпването са увеличенията на цената на доставеното енергийно гориво, на транспортните разходи и на разходите за течни горива

ДКЕВР ще разгледа отново заявлението и мотивите към него и ще реши до каква степен да удовлетвори дружеството. Няма да се допусне декапитализацията му, заяви председателят на регулатора проф. Константин Шушулов. Решението ще бъде обявено на 30 март.

На закрито заседание този четвъртък, 30 март 2006 г., комисията ще обсъди допълнително заявлението на дружеството за промяна на цените и ще обяви решението си. 

Миньорските синдикати към КТ “Подкрепа” и КНСБ протестират срещу приватизацията на ТЕЦ-а още от момента на подаването на офертите на кандидат купувачите – гръцката РРС, предложила близо 71 млн. евро, и италианската “Енел” със 700 пъти по-ниското предложение от 100 500 евро. Първо мотивът им бе ниската цена, предложена за дружеството, независимо, че то е оценено на 50 млн. евро. После дойде аргументът за недостатъчни гаранции за изкупуване на въглищата от мина “Бобов дол” и още десетина въгледобивни дружества, снабдяващи термоцентралата. Неколкократно пред АП  бяха провеждани протести на миньори с показно возене на буци с въглища.

В резултат на натиска през май 2005 г. Изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация, оглавяван от тогавашния шеф на ведомството  Атанас Бангачев, спря процедурата заради ниска цена. Решението бе крито два месеца, а ден след обявяването му Бангачев бе уволнен. Прекратяването на процедурата бе обжалвано от РРС  и на 14 март Върховният административен съд (ВАС) се произнесе в полза на гърците. Съдебното решение автоматично обезсили и наложената от Върховната касационна прокуратура забрана за предприемането на действия от АП по приватизационната процедура.

Утре – 28 март, изтича крайният срок, в който може да се обжалва решението на тричленния съвет на ВАС. Това на практика може да стори само прокуратурата. Настоящият директор на Агенцията за приватизация Тодор Николов  заяви, че ще се съобрази с решението на съда. Още преди произнасянето на ВАС той даде да се разбере, че при положително за гърците решение ще започне преговори по сключване на приватизационен договор с тях. По неофициална информация АП изчаква изтичането на крайния срок на обжалването на решение на ВАС и при липсата на жалби ще обяви започване на преговори с РРС.

Тодор Николов заяви също готовността си да разговаря с миньорските синдикати по техните искания за параметрите на сделката за ТЕЦ-а. Според самата приватизационна процедура са гарантирани петгодишни договори за изкупуване на въглищата от сегашните доставчици. В тези контракти обаче вече ще има изисквания за качество на продукцията, каквито в момента липсват. Но профсъюзите във въгледобива заявиха, че ще настояват за удължаване на договорите за доставка до 10 години.

В писмото си синдикатите от ТЕЦ-а също искат сключване на дългосрочни договори с НЕК за изкупуване на електроенергията и за разполагаема мощност за период от 10 години. Профсъюзите настояват и да бъдат гарантирани инвестициите в опазването на околната среда, от които ще зависи докога ще работи централата, както и подобряване на енергийната ефективност на дружеството, произвеждащо в момента най-скъпата електроенергия от всички български централи. Да се запазят за седем години размерът на заплатите, социалните придобивки и числеността на персонала, искат още работническите лидери в централата.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?