Система ще следи в реално време водите на Искър, притоците й и язовирите

Под контрол ще са и язовирите по реката

Река Искър и притоците ѝ, както и големите язовири в нейното поречие, ще се наблюдават в реално време, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в петък. Това ще стане чрез внедряването на Национална система за управление на водите в реално време.

Тя ще стартира пилотно именно за Искър и притоците ѝ, тъй като там е концентрирано многобройно население и редица индустриални производство. Стойността на пилотния проект е 7 млн. лв., които ще се осигурят от оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г.“

Предвижда се пунктове и станции да следят в реално време нивото на реката, количеството на валежите и снеготопенето. Ще се получава и информация за големите язовири. Данните ще постъпват в модерно оборудван център, където компютър ще ги обобщава и ще предлага решения. Системата ще предупреждава населението не само при опасност от наводнение, но и при настъпване на суша. Тя ще подава също така данни към номера за спешни повиквания 112.

Проектът ще се реализира от  дирекция "Управление на водите“  в Министерство на околната среда и водите. Допустими асоциирани партньори са Националният институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките, "Национална електрическа компания“ ЕАД (предприятие „Язовири и каскади”) и "Напоителни системи“ ЕАД. Те може да подават своите проектни предложения до 31 март 2016 г.

Споделяне

Още от България