Системата за брутен сетълмент в реално време се очаква да заработи през април

Новата система за междубанкови разплащания, наречена Система за брутен сетълмент в реално време, се очаква да започне работа в началото на април, съобщи подуправителят на БНБ Божидар Кабакчиев. В края на миналата седмица е приключил първият етап от тестването на системата. Предстои да се види новата версия на продукта, след което ще започне и тестването на всички участници в системата чрез инсцениране на близка до реалната ситуация.

Системата за брутен сетълмент в реално време се предвиждаше да бъде въведена още през 2002 г. През 2001 г. БНБ сключи договор за изпълнение на проекта с фирмата Montran Corporation. В системата участват търговските банки, БОРИКА, "Банксервиз", Централният депозитар и Депозитарът на държавни ценни книжа.

В новата система ще могат да участват само централите на търговските банки, както и БНБ, притежателите на разплащателни сметки, инвестиционните посредници, които имат открити специални сметки за сделки с държавни ценни книжа, Банксервиз АД, БОРИКА ЕООД, Централният депозитар и управление "Фискални услуги" на БНБ.

В последния меморандум между правителството, БНБ и МВФ, поместен в интернет-страницата на Министерството на финансите, е записано, че системата за брутен сетълмент се предвижда да бъде въведена до март 2003 г.

По БТА

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?