Системата за отчет на ЧЕЗ автоматично предупреждава при голямо разминаване

Системата за отчет на ЧЕЗ автоматично предупреждава при голямо разминаване

Системата за отчет на електромери на ЧЕЗ автоматично предупреждава при голямо разминаване на отчетните данни в последователни месеци, което допълнително ограничава възможността от допускане на грешки, обявиха в четвъртък от електроразпределителното дружество, което доставя ток в Западна България. На специална пресконференция експерти на "ЧЕЗ Разпределение" представиха процеса по отчитане на електромерите на клиентите си и мерките за избягване на грешки.

Сметките за ток се състоят от два компонента - цената на тока и консумацията на всеки отделен клиент, обясни Стефан Апостолов, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Разпределение". Той посочи, че при компонента "измерване на консумацията" ЧЕЗ полага усилия процесът да бъде абсолютно прозрачен и обективен. Осъзнаваме, че сме естествен монопол и че това носи отговорност за нас, виждаме, че начинът на отчитане е във фокуса на вниманието и искаме да покажем как правим този процес, каза Апостолов. Той обяви, че внедрената от ЧЕЗ компютърна система за ръководене на процеса по отчет е на много добро ниво, а отчетниците на компанията са добре квалифицирани.

Перфектна система няма и от началото на годината до 18 март имаме постъпили 13 448 жалби от наши клиенти, които имат претенции че има грешки в измерването, каза Апостолов. От тези жалби основателни са се оказали около 1 процент или 83 жалби.

Всеки месец отчетниците на ЧЕЗ отчитат около 2 млн. 100 хил. клиента - къщи и апартаменти на територията, която обслужват.

Младен Кръстев ръководител направление "Отчитане и управление на данните" в ЧЕЗ, посочи, че до 2008 г. отчитането е ставало чрез така наречените карнетки - при ръчна обработка на данните върху хартиен носител, а след 2008 г. отчитането вече става с електронни терминали и GPRS система.

Отчитането на всеки клиент се извършва от трима различни отчетника през три поредни месеца и това гарантира контрол и прозрачност още на ниво отчетник, каза Кръстев.

Системата, въведена от ЧЕЗ, изчислява прогнозно очакваното потребление на всеки клиент на база потреблението от предходни месеци и ако измереното от отчетника количество енергия се различава много от данните от предходния месец, то системата възпроизвежда предупредителен сигнал, че може да е допусната грешка.

Заложените стойности за сигнализиране са при понижение на консумацията с 45 процента или увеличение със 75 процента. В такива случаи отчетът се блокира и се прави проверка на историческите стойности на консумацията на даден клиент или повторен отчет, след което показанията или се деблокират, или се коригират.

Задължително се прави проверка и при голямо потребление от над 1000 киловата.

От ЧЕЗ посочиха още, че всяка фактура съдържа информация за точния отчетен период, както и за следващия период на отчитане.

При съмнение за нередности отчетникът прави снимка на електромера като за 2012 г. са направени 900 000 такива снимки.

От направения анализ на констатираните 83 грешки при отчитане от началото на тази година 52 процента от грешките се дължат на грешен отчет – тоест, на човешка грешка, 36 процента са заради техническа нередност, 12 процента се дължат на други грешки.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?