Системи за стопанисване на горите ще увеличават екоползите

Министерство на земеделието и храните смята да въведе системи за стопанисване на горите, които да увеличат екосистемните ползи, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров в четвъртък по време на кръгла маса за възможностите за остойностяване на екосистемните услуги, предоставяне от горите.

Новата политика е залегнала в стратегически план за развитие на горския сектор до 2011 г. и е ангажимент на страната ни по редица международни ангажименти и спогодби. 

В България, чиято една трета територия е покрита с гори, екосистемите имат конкретен принос към икономическото и социално благополучие на хората, посочи зам.-министърът. За да продължат да предоставят присъщите им услуги и за в бъдеще, е необходимо за тях да се полагат определени грижи, които от своя страна не са безплатни. За съжаление България е единствена страна в ЕС, в която екологичните функции на горите се поддържат финансово само от дърводобив, допълни той.

Според него е необходимо да се въведат справедливи плащания за ползите, които горите предоставят извън дървесината. Плащанията за екологични услуги все повече доказват приноса си за съхраняването на природните екосистеми и подобряване качеството на живот. За целта трябва да се проведе широк обществен дебат, тъй като биоразнообразието и екосистемните услуги са природно богатство, което ще играе ключова роля при бъдещите икономически стратегии, целящи икономическото и социално развитие на страната и обществото, каза още зам.-министър Цветан Димитров.

В кръглата маса взеха участие и представители на Изпълнителната агенция по горите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, като и сдружения на собственици и неправителствени организации. Организатор на форума е Дунавско-Карпатска програма в България.

Споделяне

Още от Бизнес