Скачат глобите за замърсяване на околната среда

Увеличение на санкциите за замърсяване на околната среда ще обсъди Министерският съвет утре, съобщи правителствената информационна служба.

Решението ще залегне в нова наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми. В нея ще бъде регламентирано, че 80 на сто от глобите отиват за общините, в които се намира предприятието-замърсител. Това се прави, за да се стимулират общините да изразходват повече средства за екологични проекти и дейности.

Сумите за замърсяване на атмосферния въздух се увеличават с 24,8 процента. Това е стойността на инфлацията, натрупана според НСИ от 2000 г. , когато за последен път е актуализирана наредбата, до сега.

Глобата за замърсяване на въздуха с азотни оксиди става 0,15 лв. на кг., за замърсяване с амоняк - 0,12 лв. на кг., със сероводород - 2,80 лв. на кг.

Най-висока е санкцията за замърсяване на въздуха с кадмий - 90 лв. на кг.

Два пъти се увеличава размерът на санкциите за увреждане или замърсяване на земната повърхност и почвата на земеделски земи от първа, втора, трета и четвърта категория. Глобата нараства значително, защото за отстраняването на замърсяването на земеделските земи е необходимо повече средства и време.

Единичният размер на глобата за увреждане на земната повърхност и почвата с нефтопродукти е 17 лв. на кв. м.

6 лв. на кв. м пък става санкцията за замърсяване със строителни отпадъци, а 4,50 лв. на кв. м. за замърсяване с битови отпадъци.

Най-високата глоба е за замърсяване на почвата с радиоактивни вещества - 58 лв. на кв. м.

С новата наредба се дава възможност на глобените лица да плащат 10 на сто от определения месечен размер на санкцията, ако предприемат действия за постигане на установените норми в съответствие с одобрени от екоминистъра инвестиционни програми.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?