Скъпата такса "смет" влиза в сила от 2020 г.

Домоуправителите рискуват глоба до 1000 лв., ако не декларират ползвателите на апартаментите

Скъпата такса "смет" влиза в сила от 2020 г.

Новата такса "смет", която се очаква да бъде по-скъпа за много от гражданите в страната, ще влезе в сила в началото на 2020 г. Това решиха депутатите от бюджетната комисия в парламента, които приеха на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси.

От 2013 г. ГЕРБ се опитва да въведе нова формула за определяне на такса смет според количеството изхвърлен отпадък, а не според данъчната оценка на имота, каквато е масовата практика в момента. Оттогава насам обаче всички законопроекти в тази посока не само на партията на Борисов, но и на кабинета на "Орешарски", пропаднаха, тъй като са свързани с висока политическа цена.

Притеснението е, че новата формула драматично ще завиши таксата на голяма част от домакинствата за сметка на бизнеса, който в момента поема основната тежест на плащанията за събирането, извозването и третирането на сметта. Смята се, че в момента бизнесът генерира около 30% от отпадъка, но за негова сметка са 70% от постъпленията от таксата. След въвеждането на новата формула се очаква съотношението да се преобърне, което да доведе до поевтиняване на таксата за бизнеса и поскъпване за гражданите.

Правителството предлагаше промяната да влезе в сила от началото на 2019 г., но общините поискаха повече време за техническа подготовка. Освен това управляващите решиха да изчакат и местните избори през 2019 г.

Според законопроекта такса смет ще се определя по избор на общината според три бази – индивидуално измерено количество отпадък за имота (включително чрез покупката на торби), количество битов отпадък за имота (определено според броя и вместимостта на съдовете за събиране на боклука и честотата на тяхното транспортиране) или броя ползватели на услугата в имота.

Очаква се в големите градове масово да бъде избрана основата "брой ползватели на услугата".

Независимо от предпочетената основа обаче собствениците на имоти в срок до 31 март 2019 г. са длъжни да декларират пред местната администрация броя на ползвателите в имота си. Освен собствениците на имотите в етажните собствености същото задължение ще има и управителят, като той ще трябва всяка година до 31 октомври да подава справка за ползвателите на имотите, която ще се одобрява от общото събрание. Целта е да се провери достоверността на декларираното от собствениците.

Не е ясно как ще става декларирането, защото то ще се организира от всичките 265 общини у нас. Управляващите отстъпиха от ангажимента си то да може да става и по електронен път, защото това е работа на местната власт.

Въвеждат се и глоби за нарушителите, които пропуснат декларирането. За собствениците на имоти въпросната глоба ще е от 10 лв. до 400 лв., а за фирмите – от 100 лв. до 3000 лв. Ако домоуправителят не изпълни задължението си, санкцията за него ще е от 50 лв. до 1000 лв.

След като съберат за пръв път данни за ползвателите на имотите до 31 март 2019 г. общините ще трябва до 31 октомври 2019 г. да гласуват наредбата, с която ще се определя и събира такса смет по новия механизъм.

Не се предвижда да има плавно преминаване към новия размер на таксата, като това ще се случи изведнъж от 2020 г.

До 31 януари 2020 г. трябва да бъдат одобрени план-сметките на общините за сметта по новите правила, от които ще зависи и размерът на таксата. Промените предвиждат и по-ясно дефиниране на разходите, които е допустимо да бъдат включени в план-сметката. Тя ще се изготвя по унифициран модел, приет с наредба на правителството. За прозрачност при определянето на разходите по нея ще се прави обществено обсъждане преди одобряването ѝ, като обобщените данни от нея ще се публикуват на интернет страниците на общините и на Националното сдружение на общините в Република България - на годишна база.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес