Ски учителите с книжки и категории като шофьорите

Отиват на изпити по теория и практика, на инструкторите със стаж ще се признават способностите

Ски учителите с книжки и категории като шофьорите

Въвеждане на категории за упражняване на професията ски учители и изисквания за полагане на изпити по теория и практика преди придобиването на удостоверение за правоспособност, подобни на тези за изкарване на шофьорска книжка, предвижда проект на наредба http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/normativni_docs/naredba-ski-uchiteli.pdf на Министерството на туризма, публикувана в сряда на сайта на ведомството за обществено обсъждане.

В документа се предвижда ски учителите да имат специализации по алпийски ски, ски бягане и сноуборд, за които ще се получава удостоверение за правоспособност. Тя ще се определя по нива във възходяща градация - “А”; “Б” и “С”. Обучението на лицата, желаещи да придобият правоспособност за професията ски учител, ще се извършва в курсове. Те ще се организират и провеждат от професионални туристически сдружения, членове на реципрочни международни организации и от други юридически лица, оторизирани по реда на специални закони да извършват обучение.

Досегашните ски учители ще имат възможност да получат автоматично признаване на способностите им, като за целта трябва да са упражнявали  професията поне десет години и да има документ за професионална квалификация. Има възможност досегашните ски учители, които не отговарят на някои от предвидените в наредбата критерии, да поискат да карат едномесечен стаж за признаване на способностите им или да се явят директно на изпит.

В наредбата са предвидени минималните изисквания за брой часове теория и практика, които трябва да се преподават. Учебните програми и план на обучението ще се разработват от професионалните туристически сдружения като обучаващи организации, според международни стандарти. Програмите ще се утвърждават от министрите на спорта и на образованието. Съответно само ски учител с по-ниска категория може да се явява за следващата. Колко ще струват изпитите за бъдещите инструктори предстои да се види.

След като издържат изпитите или им бъде призната квалификацията ските учители ще получават идентификационни карти с придобитата категория, която ще са длъжни да носят по време на работа. те също така ще влязат в специален списък на ски инструкторите, която ще е част от Националния туристически регистър, предвижда проектодокументът.

Този регистър ще бъде достъпен онлайн и така всеки ще може да провери дали обучаващият го ски инструктор е наистина правоспособен.

Предвижда се придобилите правоспособност ски учители да предлагат своите услуги чрез ски училището, към което са наети. Директор на ски училище пък ще може да бъде само инструктор с категория "С".

От Министерството на туризма заявиха, че вече за започнали серия от срещи и дискусии и в оперативен порядък обсъжда текста на наредбата с най-заинтересованите неправителствени организации в тази сфера. Сега с публикуването на документа искат да привлекат още по-голямо внимание към наредбата и получаване на по-голям брой мнения от неправителствения сектор.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?