Изследване на ИПИ в рамките на международен проект:

Слабата защита на собствеността спъва развитието на България

Страната ни е на 58-място от 131 държави по индекса "Право на собственост"

Слабата защита на собствеността спъва развитието на България

България заема 58-мо място от 131 държави в света по международния индекс "право на собственост". Това показват годишните резултати от седмото поред изследване, проведено в нашата страна от Института за пазарна икономика (ИПИ) в рамките на международния проект.

Индексът изследва защитата на правото на собственост по света, анализирайки три основни области: политическа и правна среда, право на физическа собственост и право на интелектуална собственост.

Основният фокус на индекса е как защитата на правото на собственост се отразява на икономическото благосъстояние на страните. Изследването разкрива, че по-добрата защита на правото на собственост води до по-висок БВП на човек от населението, повече преки чуждестранни инвестиции и по-голям ръст на икономиката.

Разликата в БВП на глава от населението между първенците и тези в дъното е близо 7 пъти – съответно 38 хил. долара БВП на човек от населението за първите 20% от класацията и 5.5 хил. долара БВП на глава от населението за последните 20%.

Според изследването 58-то място на България от 131 страни е следствие на получения от нея резултат от 5.4 точки от максималните 10. Със същия резултат са още Турция, Индия, Гана и Китай.

От страните-членки на Европейския съюз единствените две с по-нисък резултат са Гърция (5.4 точки) и Румъния (5.3 точки).

Въпреки слабото повишаването на резултата на България спрямо миналогодишното издание на индекса, за последните пет години страната отбелязва застой заради липсата на значими реформи в посока по-добра защита на правото на собственост, отбелязват изследователите.

По показателя, измерващ правната и политическата среда, резултатът на България остава на същото равнище. Слабото представяне на страната се дължи основно на ниските оценки за независимост на съдебната система и върховенството на закона.

Представянето на България не е изненадващо и заради широкоразпространената корупция, особено по високите етажи на властта.

България традиционно показва най-добри резултати по показателя "Право на физическа собственост”.

Подобрението в тази категория спрямо миналогодишното представяне е вследствие на слабото подобрение на оценките за регистрацията на собственост и достъпа до заеми за придобиване на собственост. Въпреки това защитата на правото на физическа собственост не отбелязва значим ръст.

Слабо се повишава и защитата на правото на интелектуална собственост в страната. В България все още липсва ефективна патентна защита, а пиратството на авторското право е широко разпространено.

Основните причини за ниските резултати се коренят в тромавото законодателство и неефективността на съдебната система. Това са и основните реформи, които трябва да се предприемат в България, защото както недвусмислено показва индексът, защитата на правото на собственост е равнозначно на по-големи доходи и по-бърз икономически растеж, коментират изследователите.

Според изследването Финландия продължава да води класирането за седма поредна година с резултат 8.6 от максималните 10 точки. Зад първенеца се нареждат Нова Зеландия и Швеция с резултат от 8.4 точки, Норвегия с 8.3 точки и Холандия и Швейцария с по 8.2 точки.

На дъното на класацията отново е Йемен с 3.1 точки.

Споделяне

Още от Бизнес