Слабо нарастване на стопанския оптимизъм регистрира НСИ

Общият показател на бизнес климата през октомври  е с 1.6 пункта над септемврийското си равнище в резултат на по-благоприятното развитие на стопанската конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Това посочват резултатите от редовните месечни анкети сред бизнеса, провеждани от Националния статистически институт (НСИ), огласени в петък.

Общият показател на бизнес климата представлява претеглена средна аритметична на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” през октомври се покачва с 2.1 пункта, което е резултат от повишения оптимизъм на търговците на дребно както за сегашното състояние на фирмите, така и в перспектива за следващите шест месеца. Според анкетраните продажбите през последните три месеца не са се променили, а прогнозите за следващите три месеца са те да се увеличат.

През третото тримесечие - от юли до октомври - излишъкът от мощности намалява, а средното натоварване в промишлеността се покачва с 1.5 пункта и се оценява на 71.9%. Според мненията на мениджърите за тези три месеца конкурентната позиция на предприятията както на вътрешния, така и на международния пазар не се е променила, което е съпроводено и със запазване на очакванията им за износ през следващите три месеца.

По отношение на продажните цени повечето промишлени предприятия (80.2%) предвиждат те да останат без промяна през следващите месеци.

През октомври по-оптимистичните оценки и прогнози на строителните предприемачи за състоянието на предприятията вдигат съставния показател бизнес климат с 2.6 пункта над равнището от септември. Същевременно и предвижданията на мениджърите за очакваната строителна активност през следващите три месеца са тя да остане същата (52.9% от предприятията) или да се увеличи (36.8%). Анкетите регистрират и известно увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията през последните месеци.

По отношение на факторите, затрудняващи дейността, по-малко са предприятията, посочили, че имат проблеми, свързани с конкуренцията в бранша, но икономическата среда е по-несигурна в сравнение със септември, а затрудненията с недостатъчното търсене и недостига на материали и оборудване са повече.

Очакванията са, че цените в строителния отрасъл ще запазят равнището си през следващите три месеца.

Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” през октомври се покачва с 2.1 пункта, което е резултат от повишения оптимизъм на търговците на дребно както за сегашното състояние на фирмите, така и в перспектива за следващите шест месеца. Според анкетраните продажбите през последните три месеца не са се променили, а прогнозите за следващите три месеца са те да се увеличат.

Основни фактори, ограничаващи в най-голяма степен развитието на бизнеса в отрасъла, остават недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, посочени съответно от 41.2 и 38.2% от фирмите. През последния месец обаче се увеличава и относителният дял на предприятията, посочили икономическата среда като несигурна.

Над една трета от търговците на дребно продължават да очакват увеличение на продажните цени в отрасъла.

През октомври съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” е с 0.9 пункта под септемврийското си равнище, което се дължи на по-умерените оценки на мениджърите за сегашното състояние на предприятията. Същевременно очакванията им за развитието на техния бизнес през следващите шест месеца са по-оптимистични.

По мнението на стопанските ръководители търсенето на услуги се запазва на същото равнище спрямо предходния месец, а очакванията им за следващите три месеца са то да се запази (60.9% от предприятията) или да се увеличи (32.6%).

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?