Слабо съвземане на промишлеността и търговията през октомври

Спадът при строителството продължава

Слабо съвземане на промишлеността и търговията през октомври

След три месеца на спад промишленото производство през октомври отбеляза макар и слаб ръст от 0.1 на сто спрямо септември, но в сравнение с година увеличението е 1 процент. С 0.1 на сто расте и търговията на дребно без автомобилите и мотоциклетите, което обаче е по-лошо представяне спрямо септември и спад от 1.3 процента спрямо октомври 2014 г. Четвърти месец продължава и намалението на строителната продукция, макар през октомври да има забавяне на спада. Все пак спрямо предходния месец влошаването в строителството е 0.6 на сто, а в сравнение с преди година положението е още по-лошо – браншът отчита спад от 5.2 процента. Това сочат данните на Националния статистически институт, обявени във вторник.

Преработващата промишленост компенсира спада в добивната

През октомври 2015 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.9%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, и в добивната промишленост - с 12.3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.9%, производството на тютюневи изделия - с 15.9%, на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 13.3%, на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.7%. Спад е регистриран при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.2%, на мебели - с 4.5%, на превозни средства, без автомобили - с 3.6%, на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.3%.

На годишна база ръст е отчетен в преработващата промишленост - с 4.4%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.9%, и в добивната промишленост - с 9.3%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 29.4%, на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 16.1%, на метални изделия, без машини и оборудване - с 14.9%, на изделия от други неметални минерални суровини - с 12.2%. Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 18.8%, на основни метали и на химични продукти - по 10.4%, обработката на кожи, на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.6%.

Дрехи, обувки и е-продажбите на техника съживяват леко търговията

Оборотът през октомври нараства спрямо предходния месец при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.6%, с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.7%, и  с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.2%. Намаление е регистрирано при продажбите чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 1.6%, на фармацевтични и медицински стоки - с 0.9%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и с разнообразни стоки - по 0.8%, и при продажбите на автомобилни горива и смазочни материали - с 0.5%.  

На годишна база расте търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 3.7%, с фармацевтични и медицински стоки - с 2.4%, с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 2.2%, и с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.6%. По-значителен спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 6.7%, и с автомобилни горива и смазочни материали - с 6.4%.
През октомври 2015 г. произведената строителна продукция е под равнището от предходния месец, като при сградното строителство спадът е 1.3%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава минимално увеличение с 0.1%

На годишна база намалението на строителната продукция през октомври 2015 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е  11.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увeличение от 2.4%

Споделяне

Още от Бизнес